Alimenty na byłego małżonka

Choć alimenty kojarzone są najczęściej z dziećmi, to o konieczności ich płacenia po rozwodzie możemy mówić także w kontekście byłego małżonka. Obowiązek płacenia alimentów na ex-małżonka jest następstwem najczęściej trudnej sytuacji finansowej, jednak nie zawsze. Niekiedy obowiązek może dotyczyć pogorszenia się poziomu życia byłego małżonka. Jakie zasady obowiązują w tym zakresie oraz kiedy może powstać obowiązek płacenia alimentów na byłego małżonka? O tym poniżej.

Alimenty na byłego małżonka

Alimenty a wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

W kontekście alimentów na byłego małżonka, niezwykle istotne jest rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym o winie. To, czyją winę orzeknie sąd, będzie warunkowało dalsze kwestie związane z koniecznością płacenia alimentów.

Sąd może uznać, że:

  • oboje małżonkowie są winni rozpadu małżeństwa,
  • żadne z nich nie jest winne,
  • wina spoczywa tylko na jednej stronie.

Wina obu małżonków – zasady płacenia alimentów po rozwodzie

 Kiedy sąd uzna, że za rozpad małżeństwa winni są oboje małżonkowie, sytuacja ta jest wówczas najmniej korzystna dla małżonka, który będzie żądał alimentów.

Pierwszym warunkiem jest popadnięcie w niedostatek małżonka ubiegającego się o alimenty. Pojęcie niedostatku nie zostało zdefiniowane w przepisach, jednak przyjmuje się, że jest to szczególnie trudna sytuacja materialna, która nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych bez pomocy innej osoby. W tej sytuacji alimentów można żądać maksymalnie do 5 lat od orzeczenia rozwodu. Istnieje wprawdzie szansa na wydłużenie tego terminu, jednak muszą zaistnieć ku temu szczególnie uzasadnione okoliczności.

Adwokat Sprawy Alimentacyjne

Brak winy małżonków

 Na zgodne żądanie małżonków sąd może nie orzekać o winie w wyroku rozwodowym. W tym przypadku skutki będą takie same, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. W tej sytuacji również konieczne będzie popadnięcie przez ex-małżonka w niedostatek. Obowiązek alimentacyjny może więc trwać nawet 10 lat po rozwodzie. Wygaśnie jednak   w momencie, gdy małżonek, który otrzymuje alimenty, ponownie weźmie ślub.

Wyłączna wina jednej ze stron

W sytuacji gdy rozpadowi małżeństwa winna jest tylko jedna ze stron, małżonek wyłącznie winny nie będzie mógł wówczas żądać alimentów od byłego męża czy żony. W tej sytuacji uprawnienie do żądania alimentów nie jest związane z niedostatkiem. Małżonek niewinny nie musi się w nim znaleźć, by móc żądać alimentów. Zawarcie nowego związku małżeńskiego, zwalnia byłego małżonka z płacenia alimentów, nawet gdy został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa.

ADWOKAT ALIMENTY WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych ze sprawami o alimenty.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).