Przestępstwo zniesławienia w świetle obowiązujących przepisów karnych

Przestępstwo zniesławienia w świetle obowiązujących przepisów karnych
Przestępstwo zniesławienia w świetle obowiązujących przepisów karnych

Zniesławienie drugiej osoby – czym charakteryzuje się to przestępstwo?

Przestępstwo zniesławienia zostało uregulowane w art. 212 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej k.k. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu, odpowiedzialność karna będzie skierowana na osobę, która pomawia inną osobę, instytucję lub firmę. Pomówienie w takim przypadku polega na tym, że samo wyrażenie negatywnej oceny, poniża dany podmiot w opinii publicznej, realnie narażając go na utratę zaufania publicznego, co w dalszej perspektywie może mieć negatywne skutki finansowe, wizerunkowe etc. Zniesławienie może przybierać różne formy, jednakże najistotniejsze jest to, że wywołuje u odbiorców danego przekazu odczucie, że danym podmiot, nie jest godny zaufania bądź nie posiada przymiotów, o których do tej pory zapewniał opinię publiczną. Przestępstwo to co do zasady skierowane jest głównie do osób prywatnych i podmiotów gospodarczych.

Adwokat Sprawy Karne

Jaki jest wymiar kary w przypadku zniesławienia drugiej osoby?

Wymiar kary w przypadku przestępstwa zniesławienia kształtuje się w takim samym zakresie jak przestępstwo znieważenia, o którym mowa w art. 216 k.k. Kto znieważa drugą osobę, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jednakże, w przypadku, gdy zniesławienia dokonuje się za pomocą środków masowej komunikacji np. internetu, prasy, telewizji etc., wówczas sprawca może ponieść karę w postaci grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z przestępstwem zniesławienia drugiej osoby.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.