Mały świadek koronny art. 60 § 3 Kodeksu karnego

Instytucja małego świadka koronnego cieszy się ostatnio dużą popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży. Kim tak naprawdę jest popularna ostatnio „sześćdziesiona”?

Mały świadek koronny a nadzwyczajne złagodzenie kary

Instytucja małego świadka koronnego związana jest z nadzwyczajnym złagodzeniem kary. Zgodnie z art. 60 § 3 Kodeksu karnego sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.

Kim jest mały świadek koronny?

To sprawca czynu zabronionego, który współpracował z innymi osobami podczas jego popełnienia, a następnie ujawnił organom dotychczas nieznane, a istotne okoliczności dotyczące przestępstwa i okoliczności jego popełnienia.

Mały świadek koronny

Mały świadek koronny – jak nim zostać?

Aby zostać małym świadkiem koronnym trzeba spełnić następujące warunki:

  1. przestępstwo musi być popełnione we współdziałaniu z innymi osobami. Sprawca musi ujawnić informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa. Dotyczy to wszystkich osób uczestniczących,
  2. sprawca musi ujawnić istotne, dotychczas nieznane okoliczności popełnieniaprzestępstwa. Informacje te muszą być całościowe,
  3. podejrzany też musi przyznać się do swojego udziału w przestępstwie,
  4. ujawnienie musi nastąpić przed organem powołanym do ścigania przestępstw.

Informacje powinny być udzielone przed wniesieniem do sądu aktu oskarżenia.

Adwokat Sprawy Karne

Co zyskuje mały świadek koronny?

Oczywiście, ujawienie informacji związanych z przestępstwem nie dzieje się przecież bezinteresownie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po spełnieniu ww. warunków, sąd ma obowiązek zastosować wobec takiego delikwenta nadzwyczajne złagodzenie kary. Często jest to wystarczający powód, dla którego sprawca decyduje się na wyjawienie organom ścigania istotnych, nieznanych dotąd okoliczności sprawy.

Adwokat Karny

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.