Alimenty art. 133 § 1  KRO

Alimenty – czym są i jak należy ich dochodzić?

Alimenty, inaczej nazywane świadczeniami alimentacyjnymi to środki finansowe, które są przekazywane przez osobę zobowiązana na rzecz osoby, które mają na celu zabezpieczenie jej dalszego bytu. Zgodnie z brzmieniem art. 133 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej k.r.i.o.

Alimenty art. 133

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Tak prezentuje się to w ujęciu litery prawa, a jak to wygląda z punktu widzenia praktycznego?

Wyjaśnić należy, że co do zasady każdy z małżonków po rozwodzie może wystąpić z wnioskiem do sądu o zasądzenie alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci. W praktyce takie postępowania występują niezwykle często. Znakomita większość spraw o alimenty skierowana jest do byłych partnerów życiowych (najczęściej byłych mężów, lecz nie jest to regułą).

Właściwe przygotowanie się do rozprawy o alimenty ma kluczowe znaczenie dla przebiegu procesu i finalnego werdyktu. To jak należy się przygotować i jakie kroki podjąć jako pierwsze, zostało opisane w dalszej części niniejszego wpisu.

Adwokat Sprawy Alimentacyjne

Jak przygotować się do sprawy o alimenty?

W pierwszej kolejności należy właściwie ocenić skalę roszczeń alimentacyjnych, których dany podmiot chce dochodzić od drugiej osoby. To właśnie rzeczowe i należyte wyliczenie tych potrzeb stoi u podstaw wymiary świadczeń alimentacyjnych, o które dochodzi się w postępowaniu sądowym.

Niezbędna i nieoceniona jest w takim przypadku pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który zna realia orzekania w takich postępowaniach i doskonale wie, co i jak należy przedstawić do wyliczeń.

Następnie adwokat podejmuje wszelkie prawem przewidziane działania zmierzające do wykazania zasadności dochodzonych alimentów. Dlatego też w przypadku podjęcia decyzji o wystąpieniu o alimenty, należy korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – zaufanego adwokata.

ADWOKAT ALIMENTY WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych ze sprawami o alimenty.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).