Umowa przenosząca własność — co musisz o niej wiedzieć jeśli sprzedajesz lub nabywasz nieruchomość?

Rozważając kwestie związane z prawnymi aspektami obrotu nieruchomościami i ruchomościami, nie sposób pominąć zagadnienia umów przenoszących własność. Te specyficzne konstrukcje prawne pozwalają na prawnie skuteczne przekazanie praw własności od jednej osoby do drugiej, wpisując się w ramy szeroko pojętego prawa cywilnego. W tym artykule przybliżymy zasady działania umowy przenoszącej własność, zwracając uwagę na jej podwójny skutek – obligacyjny i rzeczowy – oraz omówienie najważniejszych aspektów z tym związanych.

Umowa przenosząca własność — co musisz o niej wiedzieć
Umowa przenosząca własność — co musisz o niej wiedzieć | foto. pexels.com

Nabycie własności — podstawy

Prawo cywilne rozróżnia dwa główne sposoby nabycia własności: nabycie pierwotne i pochodne. Pierwsze z nich charakteryzuje się brakiem więzi między poprzednim a nowym właścicielem, co ma miejsce np. w przypadku nabycia rzeczy niczyjej. Nabycie pochodne, z drugiej strony, opiera się na przeniesieniu własności z jednej osoby na drugą, na podstawie różnorodnych zdarzeń prawnych, takich jak umowy, decyzje administracyjne czy orzeczenia sądowe.

 Umowa przenosząca własność

Umowa przenosząca własność to konstrukcja prawna o podwójnym skutku, zobowiązującym i rozporządzającym, która umożliwia przeniesienie praw własności. Zgodnie z art. 155 Kodeksu cywilnego, takie przeniesienie może nastąpić automatycznie z chwilą zawarcia umowy, jeśli przedmiotem są rzeczy oznaczone co do tożsamości, lub po spełnieniu dodatkowych warunków, w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku lub przyszłych.

Wyjątki i szczególne przypadki

Niemniej jednak prawo przewiduje szereg wyjątków i szczególnych przypadków, w których przeniesienie własności wymaga dodatkowych czynności lub spełnienia określonych warunków. Na przykład, w przypadku nieruchomości, przeniesienie własności następuje zwykle z chwilą wpisu do księgi wieczystej, a w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie, prawo własności może być warunkowo przeniesione, z możliwością zwrotu po spełnieniu określonego warunku.

Adwokat Porady Prawne

Zabezpieczenie wierzytelności i inne zastosowania

 Umowy przenoszące własność znalazły również zastosowanie w obszarze zabezpieczenia wierzytelności, szczególnie w kontekście kredytów bankowych. Przewłaszczenie na zabezpieczenie pozwala na czasowe przeniesienie własności do wierzyciela, z jednoczesnym zachowaniem przez dłużnika prawa do korzystania z przedmiotu zabezpieczenia. Jest to rozwiązanie korzystne, ale wymagające ścisłego przestrzegania warunków, aby nie doprowadzić do nadużyć czy nieuzasadnionego wzbogacenia się wierzyciela. Rozumienie mechanizmu umów przenoszących własność jest kluczowe dla każdego, kto bierze udział w obrocie nieruchomościami i ruchomościami.

Adwokat Porady Prawne

Szukasz konsultacji prawnych? Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska jest do Twojej dyspozycji. Oferuję kompleksowe Porady Prawne oraz wszechstronną Pomoc Prawną, dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Dostępną zarówno osobiście, jak i online. Skontaktuj się  już dziś, aby uzyskać pomoc prawną na najwyższym poziomie.

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych.