Podwyższenie alimentów

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem pieniężnym z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Świadczenia te mają na celu pokrycie szkody, która jest spowodowana wystąpieniem danego rodzaju ryzyka, czyli sytuacji życiowej, z której zaistnieniem wiąże się opłacanie składki.
Read more