Co to jest służebność mieszkania? Służebność mieszkania zalicza się do kategorii tzw. służebności osobistych regulowanych przez przepisy art. 296 i nast. Kodeksu cywilnego. Ich cechą charakterystyczną jest możliwość ustanowienia jedynie na rzecz ściśle oznaczonej osoby fizycznej, która jest zwana „służebnikiem”. Przedmiotem służebności mieszkania jest nieruchomość, którą obciąża się prawem tego rodzaju. Może ona obejmować cały lokal mieszkalny lub też tylko jego część w postaci ściśle określonych pomieszczeń, jak na przykład pokoju, kuchni i łazienki. W tym ostatnim przypadku służebnik nie jest uprawniony do korzystania z pozostałej części nieruchomości. W większości przypadków ustanowienie służebności mieszkania ma na celu zabezpieczenie interesów osób, które noszą się z zamiarem przeniesienia własności swojego mieszkania na rzecz innych osób, lecz chcą sobie zapewnić przy tym prawo dalszego w nim przebywania. Najczęściej stosowana jest ona więc w stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi. Podkreślenia wymaga fakt, iż służebność mieszkania: • jest niezbywalna, na przykład w drodze umowy sprzedaży, • nie można przenieść na inne osoby uprawnień do jej wykonywania, • nie jest dopuszczalne jej nabycie przez zasiedzenie, • nie podlega przekazaniu w drodze spadku. Służebność mieszkania obciąża każdoczesnego nabywcę nieruchomości, która jest nią obciążona, co oznacza, że będzie on miał obowiązek w pełni zastosować się do treści uprawnień które przysługują osobie, na rzecz której została ona ustanowiona.

Co to jest służebność mieszkania?

Tu znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o służebności mieszkania. Dowiedz się, jakie prawa i obowiązki wiążą się z tym unikalnym aspektem prawa cywilnego, jakie procedury należy zastosować przy jej ustanawianiu, i jakie warunki muszą być spełnione. Czytaj dalej, aby uzyskać kompleksową wiedzę na ten interesujący temat!
Read more