rozpijanie małoletniego

Przestępstwo rozpijania

W rozdziale XXVI Kodeksu karnego (dalej: k.k.) znajdziemy przepis regulujący przestępstwo rozpijania. Zgodnie bowiem z art. 208 k.k., kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, ten podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Read more