Proces odrzucenia spadku na w imieniu małoletniego dziecka

Odrzucenie spadku przez osoby małoletnie stanowi znaczący element prawa spadkowego, objęty wieloma regulacjami i formalnościami. Czynność ta, ze względu na jej konsekwencje, nie mieści się w zakresie zwykłego zarządu, co podkreśla art. 101 § 3 kro. W praktyce rodzi to konieczność zaangażowania sądu opiekuńczego w proces wyrażania zgody na takie działanie.

Proces odrzucenia spadku na w imieniu małoletniego dziecka

Zgoda sądu opiekuńczego – kluczowy element procesu

Przyglądając się dynamice procesu odrzucenia spadku, warto podkreślić istotę roli sądu opiekuńczego. To on decyduje o możliwości jego odrzucenia w imieniu małoletnich, szczególnie gdy po zmarłym zostają długi, które potencjalnie mogłyby obciążyć młodego spadkobiercę. Co więcej, zgoda sądu jest obligatoryjna również w sytuacji, gdy chcemy spadek przyjąć bezpośrednio.

Nowelizacja KRiO

W tym miejscu podkreślenia wymaga nowelizacja kodeksu rodzinnego która wjedzie w życie 15 listopada 2023 r. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 101 § 4 k.r.o. jeżeli dziecko zostało powołane do spadku wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to odrzucenie spadku w imieniu małoletniego przez rodzica nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego.

Sąd wyraził zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – i co dalej?

Następstwem uzyskania zgody jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, co może nastąpić albo w sądzie, albo u notariusza, co wiąże się z różnymi opłatami. Z punktu widzenia prawa, oświadczenie takie należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od momentu uzyskania wiedzy o tytule powołania do spadku (art. 1015 § 1 k.c.). Ważne jest, aby pamiętać, że brak takiego oświadczenia równa się przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Formalności

Podejmując decyzję o złożeniu oświadczenia w sądzie, należy przygotować się na opłatę dodatkową opłatę za każde dziecko oraz dopełnienie innych formalności, takich jak dostarczenie potrzebnych dokumentów oraz dopełnienie wymogów oświadczenia zgodnie z art. 641 k.p.c. Z kolei skorzystanie z usług notariusza wiąże się z innymi – mniejszymi opłatami i nie wymaga samodzielnej prezentacji oświadczenia – w tej sytuacji notariusz zajmie się wszystkimi niezbędnymi czynnościami.

Dokumentacja potrzebna do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka

W obu przypadkach, niezbędne będzie przedstawienie dokumentów takich jak: odpis skrócony aktu zgonu, aktu urodzenia małoletniego, dowód tożsamości opiekuna prawnego oraz prawomocne postanowienie sądu zezwalające na odrzucenie spadku. Upewnienie się, że wszystkie te elementy są zebrane i zatwierdzone, umożliwi sprawne przeprowadzenie procesu odrzucenia spadku.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Podsumowanie

Odrzucenie spadku przez małoletniego jest procesem, który wymaga dokładnego podejścia i świadomości wszystkich kroków oraz formalności, których należy dopełnić. Pamiętajmy, że decyzja o odrzuceniu spadku może mieć daleko idące konsekwencje, dlatego warto, aby była podejmowana z należytą uwagą i świadomością wszelkich obowiązków oraz praw. Z tego też względu decyzję taką warto najpierw skonsultować z adwokatem specjalizującym się w sprawach z zakresu prawa spadkowego.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Szukasz wsparcia prawego w zakresie prawa rodzinnego? Zmagasz się z trudnościami związanymi z rozwodem, alimentami, podziałem majątku czy ustalaniem opieki nad dzieckiem? Zrozumienie przepisów prawa rodzinnego oraz ich prawidłowe zastosowanie w praktyce może być wyzwaniem, dlatego warto zaufać ekspertowi w dziedzinie prawa rodzinnego. Nie czekaj, skontaktuj się już dziś i zyskaj profesjonalne wsparcie od Adwokat Małgorzata Durlej Piotrowska.