Podział majątku z kredytem hipotecznym – jak to zrobić?

Małżeństwo wiąże się nie tylko z wspólnym gromadzeniem majątku, ale również, w wielu przypadkach, z narastaniem wspólnych długów. Tu zwracamy uwagę na sytuacje, gdzie małżonkowie nie ustalili innych postanowień poprzez intercyzę. W sytuacji rozwodu, konieczne staje się więc nie tylko podzielenie wspólnie zgromadzonych aktywów, ale także zastanowienie się nad sposobem podziału wspólnych zadłużeń, takich jak kredyt hipoteczny. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć, jak można zarządzać takim kredytem po formalnym zakończeniu związku małżeńskiego.

Pracownik z długami

Gdy rozwód wpływa na spłatę kredytu hipotecznego

Choć sąd może zająć się podziałem majątku zgromadzonego w trakcie małżeństwa, to niestety nie ma kompetencji, by zadecydować o tym, co dalej z kredytem hipotecznym oraz kim przypada obowiązek jego dalszej spłaty. W tej kwestii, byli małżonkowie muszą znaleźć wspólne rozwiązanie. Istnieje kilka możliwości do rozważenia w tej sytuacji.

Sprzedaż mienia

Jedną z opcji jest decyzja o zbyciu nieruchomości, którą obarczono hipoteką. Dochody uzyskane ze sprzedaży mogą zostać przeznaczone na uregulowanie długu, a pozostała suma zostanie podzielona między byłe małżeństwo. Jest to jedno z prostszych rozwiązań, choć wiąże się z utratą posiadłości.

Umowny podział kredytu

Podczas procedury podziału majątku, sąd może przyznać prawo do mieszkania jednej ze stron. W takiej sytuacji, obie strony mogą zgodzić się, że to ta osoba, która zostanie właścicielem mieszkania, będzie kontynuowała spłatę kredytu. Należy jednak zauważyć, że takie postanowienie nie ma mocy wobec banku. Jeżeli osoba, która zobowiązała się do spłaty kredytu, przestanie regulować zobowiązanie (na przykład z powodu upadłości), instytucja bankowa ma prawo żądać spłaty długu od drugiej strony. Zobowiązanie wobec banku pozostaje wspólne, nawet po rozwodzie.

Wykluczenie jednej ze stron z umowy kredytowej

Ta opcja jest dostępna jedynie za zgodą instytucji finansowej. Bank może wprowadzić zmiany do umowy kredytowej, jednak proces ten nie jest prosty i w wielu aspektach przypomina procedurę starania się o kredyt. Konieczne jest więc ponowne zbadanie zdolności kredytowej przez bank, tym razem jednak jednego z małżonków. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, że bank nie jest zobowiązany do zgodzenia się na usunięcie jednej ze stron z umowy kredytowej, nawet po orzeczeniu rozwodu.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Podsumowanie -Podział majątku z kredytem hipotecznym

Dlatego często mówi się, że „zobowiązania kredytowe wiążą mocniej niż małżeństwo”. W tej skomplikowanej sytuacji zaleca się, by nie podejmować decyzji samodzielnie. Wsparcie doświadczonego prawnika może okazać się nieocenione w procesie podziału majątku, zabezpieczając interesy obu stron.

ADWOKAT SPRAWY RODZINNE

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska to specjalista w dziedzinie spraw rodzinnych. Jeśli szukają Państwo wsparcia w dziedzinie prawa rodzinnego, zapraszam do kontaktu – osobiście, telefonicznie lub przez e-mail.