Podział majątku w konkubinacie i związku partnerskim – jak to zrobić?

W dzisiejszych czasach coraz więcej par decyduje się na życie w konkubinacie lub związku partnerskim, które różnią się od tradycyjnego małżeństwa. Jednak podobnie jak w przypadku małżeństwa, pary te muszą rozważyć kwestię podziału majątku w przypadku rozstania.

Podział majątku w konkubinacie i związku partnerskim - jak to zrobić?
Podział majątku w konkubinacie i związku partnerskim - jak to zrobić?

Czy istnieją konkretne zasady i przepisy dotyczące podziału majątku w konkubinacie i związku partnerskim?

Jak można to zrobić w sposób sprawiedliwy i zgodny z prawem? W niniejszym artykule zajmiemy się tym zagadnieniem, omawiając różne aspekty podziału majątku w konkubinacie i związku partnerskim oraz podpowiadając praktyczne wskazówki, które mogą pomóc parom w uregulowaniu tej kwestii.

Podział majątku – konkubinat i związek partnerski a małżeństwo

Podział majątku jest kwestią istotną zarówno w małżeństwie, jak i w alternatywnych formach związku, takich jak konkubinat i związek partnerski. W kontekście prawnych uregulowań, małżeństwo ma jasne przepisy dotyczące podziału majątku w przypadku np. rozstania. W przypadku konkubinatu i związku partnerskiego sytuacja może być bardziej skomplikowana i wymagać dodatkowych działań ze strony partnerów.

W małżeństwie

Podział majątku jest często uregulowany przepisami prawa, które określają, że majątek nabyty podczas trwania małżeństwa jest wspólny. W przypadku rozwodu lub separacji, majątek ten jest zazwyczaj dzielony na podstawie zasad ustalonych przez ustawę lub na mocy porozumienia między małżonkami. Dotyczy to zarówno aktywów finansowych, nieruchomości, jak i innych przedmiotów majątkowych.

W konkubinacie

Sytuacja jest inna. Brak formalnego aktu zawarcia związku i brak prawnego statusu konkubinatu powodują, że podział majątku może być bardziej skomplikowany, ponieważ aktualnie obowiązujące przepisy prawa tej kwestii po prostu nie regulują. Daje to partnerom sporą swobodę, ale również obarczone jest pewnym ryzykiem np. niesprawiedliwego podziału majątku. Dlatego warto, przed rozpoczęciem wspólnego życia, omówić z partnerem kwestie finansowe i ustalić zasady dotyczące podziału majątku w przypadku ewentualnego rozstania.

Adwokat Sprawy Cywilne

Jak rozwiązać kwestie majątkowe w przypadku konkubinatu i związku partnerskiego?

Chociaż konkubinat i związek partnerski nie są prawnie uregulowane pod względem spraw majątkowych w taki sam sposób jak małżeństwo, istnieje konieczność podziału zgromadzonego majątku w przypadku rozstania. W takiej sytuacji należy skorzystać z ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego. Podział majątku w konkubinacie i związku partnerskim podlega przepisom prawa cywilnego dotyczącym współwłasności w częściach ułamkowych, zniesienia współwłasności, bezpodstawnego wzbogacenia oraz spółki cywilnej.

Jak zabezpieczyć swój majątek?

Jeśli chcesz zabezpieczyć swój majątek na wypadek rozstania z partnerem/partnerką, powinnaś/powinieneś wziąć pod uwagę następujące kroki:

  • Zawieranie pisemnych umów, w których wyraźnie określisz siebie i swojego partnera jako osoby nabywające;
  • Gromadzenie dokumentów potwierdzających wspólne zakupy, takich jak rachunki lub faktury;
  • Podpisywanie umów, w których oboje zostaniecie współwłaścicielami, szczególnie w przypadku nabycia wartościowych przedmiotów.

Podsumowanie

Podział majątku w konkubinacie i związku partnerskim może być złożonym procesem, ale z odpowiednim planowaniem i porozumieniem można uniknąć niepotrzebnych konfliktów i problemów. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych i majątkowych, aby uzyskać fachową poradę i wsparcie w procesie podziału majątku. Ponadto, skonsultowanie się z doświadczonym adwokatem może dostarczyć dodatkowego wsparcia i ekspertyzy, pomagając w pełni zrozumieć wszelkie prawne konsekwencje i opcje dostępne dla osób w konkubinacie lub związku partnerskim.