Eksmisja małżonka stosującego przemoc – kiedy sąd ją orzeknie?

Przemoc domowa to złożony i często ukrywany problem w małżeństwie. Niestety, wiele ofiar przemocy pozostaje w cieniu, przez co ten problem pozostaje nierozwiązany. Często towarzyszy temu poczucie wstydu i obawa przed ujawnieniem trudnej sytuacji, w której się znajdują. Jednak ważne jest pamiętanie, że przemoc domowa to przestępstwo, a sprawcy powinni ponosić konsekwencje prawnie za swoje czyny. Jedną z możliwości w takiej sytuacji jest eksmisja. Czym dokładnie jest eksmisja i kto może złożyć wniosek o jej wszczęcie?

Eksmisja małżonka stosującego przemoc – kiedy sąd ją orzeknie?

Czym jest eksmisja?

Eksmisja jest procesem „usuwania” uciążliwego współlokatora lub małżonka z miejsca zamieszkania ze względu na ich nieakceptowalne zachowanie, które utrudnia wspólne zamieszkiwanie. Powody eksmisji mogą być różne, takie jak awantury, agresja, nadużywanie substancji uzależniających, czy inne zachowania, które negatywnie wpływają na codzienne życie i zdrowie psychiczne osoby doświadczającej przemocy.

W Polsce możliwość wystąpienia o eksmisję przysługuje małżonkom na podstawie trzech przepisów: art. 58 §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), art. 11a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 13 Ustawy o ochronie praw lokatorów. Procedura eksmisji zwykle rozpoczyna się od złożenia przez ofiarę przemocy w rodzinie wniosku do sądu, zawierającego informacje dotyczące konkretnych sytuacji przemocowych oraz dowody ich istnienia. Sąd po rozpatrzeniu wniosku może orzec tymczasowe lub stałe przeniesienie osoby stosującej przemoc do innego miejsca zamieszkania.

Kto może wystąpić z wnioskiem o eksmisję i przeciwko komu?

To zależy od konkretnej sytuacji. Zgodnie z art. 58, tylko małżonkowie mogą wystąpić o nakaz opuszczenia lokalu przez uciążliwego współlokatora. Jednakże, inne przepisy pozwalają na otrzymanie pomocy także przez osoby związane nieformalnie lub osoby, które nie są w związku małżeńskim, pod warunkiem spełnienia określonych ustawowo wymagań. Eksmisja jest poważną decyzją, ponieważ prowadzi do usunięcia kogoś z dotychczasowego miejsca zamieszkania, dlatego jest stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach i zgodnie z ściśle określonymi przesłankami, aby uniknąć nadużyć jej stosowania. Warto zadać pytanie, kiedy można złożyć wniosek o eksmisję?

Kiedy można złożyć wniosek o eksmisję?

Aby wniosek o eksmisję został rozpatrzony przez sąd, konieczne jest spełnienie określonych warunków, które są określone w ustawach. Warunki te mogą się nieco różnić w zależności od podstawy prawnej, na której opiera się wniosek o eksmisję. Ogólnie jednak, należy spełnić następujące warunki:

  • Wspólne zamieszkiwanie – musi istnieć relacja współlokatorska lub małżeńska między wnioskodawcą a osobą, przeciwko której skierowany jest wniosek o eksmisję;
  • Rażąco naganne zachowanie – osoba, przeciwko której skierowany jest wniosek, powinna wykazywać rażąco naganne zachowanie, które utrudnia normalne funkcjonowanie i wspólne zamieszkiwanie;
  • Utrudnianie wspólnego zamieszkiwania – osoba, przeciwko której skierowany jest wniosek, powinna w istotny sposób utrudniać wspólne zamieszkiwanie przez swoje zachowanie.

W przypadku wniosku opartego na art. 11a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, konieczne jest również wykazanie używania przemocy przez osobę, przeciwko której skierowany jest wniosek.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Podsumowanie

Eksmisja małżonka nie jest łatwym ani szybkim procesem, a decyzja o jej zastosowaniu jest podejmowana indywidualnie w każdym przypadku. Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej, zawsze warto szukać pomocy specjalistów oraz korzystać z dostępnych form wsparcia, takich jak specjalistyczne poradnictwo, ośrodki dla ofiar przemocy w rodzinie czy linie wsparcia. Ważne jest również skonsultowanie się z adwokatem specjalizującym się w tego rodzaju sprawach, aby podjąć odpowiednie kroki prawne i uwolnić się od przemocowego małżonka.

Adwokat Sprawy Rodzinne

Jestem adwokatem specjalizującym się w sprawach rodzinnych. Moje doświadczenie w obszarze prawa rodzinnego pozwala mi na kompleksowe podejście do każdej sprawy. Posiadam szerokie doświadczenie co pozwala mi na szybkie zrozumienie sytuacji klienta i zaproponowanie najodpowiedniejszego rozwiązania.  Skontaktuj się ze mną już dziś, aby dowiedzieć się, jak mogę Ci pomóc w Twojej sprawie rodzinnej.