Przemoc domowa (znęcanie) – co za nią grozi?

Przemoc domowa, czyli znęcanie się nad bliskimi, to poważny problem społeczny, który dotyka wiele rodzin. Osoby, które są ofiarą przemoc domowej, często nie wiedzą, jak się przed nią bronić i jakie grożą za nią konsekwencje. W tym artykule omówimy, co to jest przemoc domowa i jakie konsekwencje grożą za jej stosowanie.

Czym jest przemoc domowa?

Przemoc domowa to fizyczne, psychiczne lub seksualne znęcanie się nad osobami związanych ze sprawcą bliskimi, takimi jak partner, dzieci, rodzice czy rodzeństwo. Może ona przybierać różne formy, takie jak bicie, kopanie, groźby, zastraszanie, izolowanie, kontrolowanie czy wyśmiewanie.

Przemoc domowa (znęcanie)

Kara za znęcanie się

Znęcanie jako przestępstwo

Znęcanie się jest nie tylko naruszeniem praw człowieka, ale także poważnym przestępstwem. „znęcaniem się może być zarówno zadawanie razów, bicie, w ogóle sprawianie bólu fizycznego, jako też sprawianie ciężkich przykrości moralnych, zarówno jednorazowe, jako też systematyczne, zarówno aktywne, jak też polegające na zaniedbaniu, odmówienie pożywienia itp. Słowem, każde postępowanie nacechowane zamiarem krzywdzenia fizycznego lub moralnego, w odpowiednich warunkach może być objęte pojęciem znęcania się” (cyt. za: Peiper, Komentarz, s. 497–498).

Kodeks karny

Zgodnie z art. 207 Kodeksu karnego, Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wyższy wymiar kary

Z wyższym wymiarem kary muszą liczyć się osoby, które znęcają się nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny. Za takie przestępstwo grozi pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Szczególne okrucieństwo i samobójstwo

Jeżeli dodatkowo sprawca znęca się ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Najwyższy wymiar kary może spotkać sprawcę, który swoim zachowaniem (znęcanie się) spowodował, że pokrzywdzony targnął się na własne życie. Podlega on wówczas karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Adwokat Sprawy Karne

Pomoc dla ofiar przemocy domowej

Instytucje i organizacje

Warto również zaznaczyć, że przemoc domowa to nie tylko problem karny, ale także problem społeczny, który dotyka wiele rodzin. Dlatego też, w Polsce istnieją liczne instytucje i organizacje, które zajmują się walką z przemocą domową i pomagają jej ofiarom. W ramach tych organizacji ofiary przemoc domowej mogą uzyskać pomoc prawną, psychologiczną i finansową.

Więcej informacji znajdziesz  ->

Rodzaje pomocy

Ofiary przemocy domowej mogą skorzystać z różnych form pomocy, takich jak:

  • Konsultacje prawne, które pomogą im zrozumieć swoje prawa i opcje prawne dostępne w walce z przemocą domową.
  • Terapia psychologiczna, która może pomóc ofiarom przetworzyć traumę i nauczyć się radzić sobie z emocjonalnymi konsekwencjami przemocy.
  • Wsparcie finansowe, które może obejmować np. pomoc w znalezieniu mieszkania lub zaspokojeniu podstawowych potrzeb.

Podsumowanie

Podsumowując, przemoc domowa to poważny problem społeczny, który dotyka wiele rodzin. Jej ofiary powinny podejmować stosowne działania prawne, aby chronić siebie i swoje bliskie. W Polsce istnieją liczne instytucje i organizacje, które pomagają ofiarom przemocy domowej, oferując im wsparcie na różnych płaszczyznach. Dzięki takim instytucjom, ofiary mają dostęp do szerokiego zakresu pomocy i zasobów, które mogą im pomóc w odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i godności.

Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych – rzetelna pomoc w Warszawie

Jako doświadczony adwokat w dziedzinie prawa karnego, oferuję ekspertyzę oraz cenne doświadczenie zdobyte podczas licznych rozpraw sądowych. Dążę do zapewnienia skutecznych rozwiązań i solidnej obrony. Skorzystaj z fachowego wsparcia adwokata od spraw karnych i zyskaj niezawodną pomoc na każdym etapie postępowania sądowego

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.