Zatrzymanie przez Policję: Jakie są Twoje prawa?

Prawo upoważnia Policję do zatrzymania danej osoby, jeśli istnieją solidne podstawy do przypuszczenia, że zaangażowała się ona w działania kryminalne. Podstawy te obejmują potencjalne ryzyko ucieczki, próby zatarcia dowodów, nieznajomość personaliów podejrzanego lub konieczność szybkiego postępowania sądowego. Osoba poddana takiemu zatrzymaniu ma prawo do konsultacji z adwokatem / radcą prawnym, który informuje ją o jej prawach i stara się skrócić czas zatrzymania. Jakie jeszcze prawa przysługują zatrzymanemu? Wyjaśniam poniżej.

Twoje prawa podczas zatrzymania przez Policję

Jak reagować w sytuacji zatrzymania przez Policję?

Doświadczenie zatrzymania i ewentualnego aresztu często jest szokujące, jednak kluczowe jest zachowanie opanowania. Należy skontaktować się z doświadczonym adwokatem karnistą przez rodzinę lub przyjaciół, który przejmie reprezentację prawną. Adwokat pełni kluczową rolę, chroniąc prawa osoby zatrzymanej i działając również niejako jako pośrednik między nią a jej bliskimi.

Jakie prawa przysługują zatrzymanemu?

W trakcie zatrzymania, organy ścigania są zobowiązane poinformować osobę o powodach tej decyzji oraz o jej prawach, w tym:

  • możliwości skorzystania z porady prawnej;
  • dostępie do tłumacza, jeśli istnieje bariera językowa;
  • prawie do złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia;
  • prawie do otrzymania kopii protokołu zatrzymania;
  • dostępie do opieki zdrowotnej;
  • możliwości wniesienia zażalenia na decyzję o zatrzymaniu.

Jakie działania są podejmowane w czasie zatrzymania?

Po zatrzymaniu, organy ścigania zbierają istotne informacje i informują prokuraturę o sytuacji. Jeśli istnieją podstawy, mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o areszt tymczasowy. Osoba zatrzymana zostaje także poinformowana o zarzutach i ma przesłuchanie dotyczące okoliczności sprawy.

Adwokat Sprawy Karne

Jaki jest maksymalny czas zatrzymania przez organy ścigania?

Przepisy stanowią, że zatrzymanie powinno zostać zakończone natychmiast po ustaniu jego powodów. Jeśli w ciągu 48 godzin od zatrzymania podejrzany nie zostanie przedstawiony sądowi z wnioskiem o areszt tymczasowy, musi zostać zwolniony. Zwolnienie to może również nastąpić na żądanie sądu lub prokuratora. Dodatkowo, jeśli w ciągu 24 godzin od dostarczenia do sądu nie zostanie wydane postanowienie o areszcie tymczasowym, zatrzymanie musi zostać zakończone. Ważne jest, aby pamiętać, że nie ma możliwości ponownego zatrzymania na podstawie tych samych dowodów i faktów.

Adwokat Sprawy Karne

Szukasz specjalisty od spraw karnych? Od przesłuchań, przez postępowanie przygotowawcze, reprezentacjię w sądzie, aż po skomplikowane kasacje.  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – Twój Adwokat od Spraw Karnych.  W świecie prawa karnego łatwo jest zgubić się w skomplikowanym labiryncie przepisów, zarzutów i procesów sądowych.  Nie czekaj, skonsultuj się już dziś i zadbaj o swoją przyszłość.

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.