Kiedy prokurator kieruje sprawę do sądu?

W polskim systemie prawnym, kiedy prokurator decyduje o kierowaniu sprawy do sądu, leży to na końcu złożonego procesu, który rozpoczyna się od śledztwa lub dochodzenia. Postępowanie przygotowawcze, czyli śledztwo i dochodzenie, ma za zadanie ustalić, czy doszło do przestępstwa, wyjaśnić okoliczności sprawy, wykryć i ewentualnie ująć sprawcę, zebrać dane osobowe o podejrzanym i utrwalić dowody dla sądu.

Kiedy prokurator kieruje sprawę do sądu?
Kiedy prokurator kieruje sprawę do sądu? | foto. pixabay.com

Czym jest śledztwo?

Śledztwo jest formą prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, prokurator wydaje postanowienie o wszczęciu śledztwa. Zakres spraw kwalifikowanych do śledztwa jest ściśle określony w kodeksie postępowania karnego i obejmuje m.in. zbrodnie oraz występki, gdy podejrzanym jest osoba pełniąca funkcje publiczne. W śledztwie prokurator może powierzyć Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub innym uprawnionym organom prowadzenie postępowania, chociaż niektóre czynności, w tym przedstawienie zarzutów czy zamknięcie śledztwa, zastrzeżone są do osobistego wykonania przez prokuratora.

Czym jest dochodzenie?

Dochodzenie to uproszczona forma postępowania, zwykle prowadzona przez Policję lub inne uprawnione organy pod nadzorem prokuratora, w sprawach należących do właściwości sądu rejonowego, np. przy przestępstwach zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności. W dochodzeniu również nie zawsze jest wymagane sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

Adwokat Sprawy Karne

Zakończenie śledztwa lub dochodzenia — co dalej?

Po zakończeniu śledztwa lub dochodzenia, które powinno nastąpić w ciągu określonego czasu (3 miesiące dla śledztwa i 2 miesiące dla dochodzenia, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach), prokurator podejmuje decyzję merytoryczną. Może ona polegać na skierowaniu sprawy do sądu z aktem oskarżenia lub na umorzeniu postępowania.

Akt oskarżenia, który jest podsumowaniem całego postępowania przygotowawczego, musi zawierać dokładne określenie zarzutów, wskazanie dowodów, przepisów ustawy karnej, które zostały naruszone, oraz listę osób i dowodów, które mają być przedstawione w sądzie. W procesie karnym prokurator odgrywa ważną rolę. W końcu to on decyduje, czy i kiedy kierować sprawę do sądu.

Podsumowanie

W polskim systemie prawnym prokurator pełni istotną rolę w decydowaniu o skierowaniu sprawy do sądu. Proces ten obejmuje śledztwo w przypadku poważniejszych przestępstw oraz dochodzenie dla spraw mniej poważnych, z których każde ma na celu ustalenie faktów i zebranie dowodów. Po zakończeniu śledztwa lub dochodzenia prokurator decyduje o skierowaniu sprawy do sądu z aktem oskarżenia lub o jej umorzeniu, bazując na zgromadzonych dowodach i analizie okoliczności sprawy.

Porady Prawne w Sprawach Karnych

Znajdź wsparcie w sprawach karnych u doświadczonego adwokata. Małgorzata Durlej Piotrowska oferuje kompleksowe wsparcie w sprawach karnych.  Prowadząc klientów przez skomplikowany labirynt procesów karnych od przesłuchania aż po kasacje karną. Skontaktuj się, Zapewnij sobie profesjonalną reprezentację i fachowe doradztwo w na każdym etapie Twojej sprawy.