Czy obrońca może samodzielnie gromadzić dowody w postępowaniu karnym?

Prawo karne to dziedzina, która wzbudza wiele kontrowersji i pytań dotyczących roli oraz kompetencji obrońcy. Jednym z często poruszanych tematów jest możliwość samodzielnego gromadzenia dowodów przez adwokatów i radców prawnych w trakcie prowadzenia obrony swojego klienta w postępowaniu karnym. W niniejszym artykule, opierając się na aktualnych przepisach prawa, postaram się rozwiać wątpliwości związane z tą kwestią.

Czy obrońca może samodzielnie gromadzić dowody w postępowaniu karnym?
Czy obrońca może samodzielnie gromadzić dowody w postępowaniu karnym? | foto. pexels.com

Samodzielne gromadzenie dowodów przez obrońcę

Obrońca ma uprawnienie do samodzielnego zbierania materiału dowodowego bez ryzyka podlegania odpowiedzialności karnej, o ile nie próbuje on w ten sposób wprowadzić fałszywego obrazu zdarzeń. To działanie, które ma miejsce w ramach prowadzenia obrony, nie jest uważane za utrudnianie postępowania karnego. Taki stan rzeczy jest zgodny z zasadą równości broni w procesie karnym, a także przepisem art. 393 § 3 k.p.k., który umożliwia uwzględnienie w postępowaniu tzw. dowodów prywatnych.

Stan wyższej konieczności jako ochrona dla obrońcy.

W przypadku, gdy obrońca ryzykowałby popełnienie przestępstwa w trakcie gromadzenia dowodów, może on skorzystać z instytucji stanu wyższej konieczności, co pozwoli na wyłączenie jego odpowiedzialności karnej. Zgodnie z art. 26 k.k., osoba nie popełnia przestępstwa, jeśli działa w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia dla prawnie chronionego dobra i nie ma innej możliwości uniknięcia tego niebezpieczeństwa, a wartość dobra chronionego jest wyższa niż wartość dobra poświęconego w procesie obrony. To rozwiązanie stanowi dodatkową ochronę dla obrońcy, pozwalając mu na skuteczną obronę interesów swojego klienta.

Adwokat Sprawy Karne

Podsumowanie

Podsumowując, obrońcy w postępowaniu karnym mają prawo gromadzić dowody oraz podejmować działania związane z obroną swojego klienta. Oczywiście, muszą to robić z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa i etyki zawodowej. Jednakże obrońcy nie powinni obawiać się samodzielnego gromadzenia materiału dowodowego, o ile jest to zgodne z interesem klienta i zasadami fair play. Ponadto, w przypadku sytuacji, w której obrońca mógłby naruszyć prawo, istnieje instytucja stanu wyższej konieczności, która może stanowić dodatkową ochronę przed ewentualną odpowiedzialnością karą. Ostatecznie rola obrońcy jest kluczowa w zapewnieniu uczciwego procesu karnego i obrony praw swojego klienta

Adwokat w Sprawy Karne

Małgorzata Durlej Piotrowska oferuje kompleksowe wsparcie w sprawach karnych.  Prowadząc klientów przez skomplikowany labirynt procesów karnych od przesłuchania aż po kasacje karną. Skontaktuj się, Zapewnij sobie profesjonalną reprezentację i fachowe doradztwo w na każdym etapie Twojej sprawy.