Czy można zawrzeć związek małżeński za pośrednictwem pełnomocnika?

Zazwyczaj, aby zawrzeć związek małżeński, obie strony muszą być obecne i składać oświadczenie przed urzędnikiem stanu cywilnego. Jednak w niektórych sytuacjach, gdy jedna ze stron nie może osobiście pojawić się na ceremonii ślubnej, można skorzystać z pomocy pełnomocnika. W takim przypadku, pełnomocnik musi mieć pełnomocnictwo udzielone przez stronę, którą reprezentuje. Pełnomocnik może wówczas działać w imieniu osoby, którą reprezentuje, i składać oświadczenia dotyczące zawarcia małżeństwa. W jaki sposób przebiega proces zawarcia małżeństwa w ten sposób? Wyjaśniam poniżej.

Małżeństwo za pośrednictwem pełnomocnika

Małżeństwo za pośrednictwem pełnomocnika

Zgodnie z art. 6 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński został zawarty przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wówczas udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby zawrzeć związek małżeński za pośrednictwem pełnomocnika, zwykle należy spełnić kilka warunków, takich jak:

  • Pełnomocnictwo – Osoba, która nie może osobiście pojawić się na ceremonii ślubnej, musi udzielić pełnomocnictwa pełnomocnikowi, który będzie działał w jej imieniu;
  • Urząd Stanu Cywilnego – W większości przypadków, ślub za pośrednictwem pełnomocnika może odbyć się tylko w urzędzie stanu cywilnego;
  • Dokumenty – Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od kraju i regionu, ale zazwyczaj należy przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość oraz stan cywilny obu stron (np. paszport, dowód osobisty, zaświadczenie o stanie cywilnym);
  • W przypadku, gdy jedna ze stron ma niepełnoletnie dzieci, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty potwierdzające zgodę na zawarcie małżeństwa;
  • Inne wymagania – W zależności od kraju lub regionu, mogą być również inne wymagania, takie jak określony okres oczekiwania między złożeniem wniosku a ceremonią ślubną.

Warto pamiętać, że procedury związane z zawarciem małżeństwa za pośrednictwem pełnomocnika mogą się różnić w zależności od kraju i regionu. Dlatego też, przed podjęciem decyzji, warto sprawdzić obowiązujące przepisy w urzędzie stanu cywilnego, w którym ma być zawarte małżeństwo, a także skonsultować ten sposób zawarcia małżeństwa z prawnikiem.

Adwokat od Spraw Rodzinnych