Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – czyli jaki?

Aby sąd orzekł rozwód, pomiędzy małżonkami musi dojść do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Ale w jaki sposób interpretować słowo „zupełny”. Kiedy będziemy wiedzieli, że to już? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego
Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – czyli jaki?

Więzi małżeńskie

Aby małżeństwo prawidłowo, wedle prawa, funkcjonowało, pomiędzy małżonkami muszą istnieć trzy podstawowe więzi:

  • więź duchowa (emocjonalna)– co oznacza ustanie wzajemnej miłości, szacunku akceptacji, zaufania do partnera,
  • więź fizyczna– co oznacza ustanie współżycia fizycznego, ale również brak jakichkolwiek innych gestów fizycznych stanowiących potwierdzenie miłości, troski, czy przywiązania,
  • więź gospodarcza (ekonomiczna)– ustaje w sytuacji, kiedy małżonkowie wspólnie ze sobą nie zamieszkują, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

Jeżeli pomiędzy małżonkami powyższe więzi przestały funkcjonować, wówczas mówimy zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Czy są zawsze orzeknie rozwód?

Orzeczenie przez sąd rozwodu nie zawsze jednak jest takie proste. Czasami istnieją sytuacje, w których sąd dojdzie do przekonania, że pomimo ustania ww. więzi pomiędzy małżonkami, orzeczenie rozwodu nie będzie najlepszym rozwiązaniem. W szczególności, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. Są to tzw. przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu, do których należą:

  • żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, gdy drugi z małżonków na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna  z zasadami współżycia społecznego,
  • sprzeczność rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci oraz
  • sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.
Adwokat Sprawy Rozwodowe

Czy dla orzeczenia rozwodu konieczne jest ustanie wszystkich więzi?

Odpowiedź brzmi – to zależy. I w praktyce wiele rzeczy wygląda nieco inaczej niż wskazują na to przepisy. Co do zasady jednak zachowanie co najmniej jednej z więzi, np. gospodarczej, sprawia, że nie można mówić o pozytywnej przesłance orzeczenia rozwodu. Istnienie choćby jednej z nich świadczy o tym, że rozkład pożycia nie ma charakteru zupełnego, a powództwo rozwodowe powinno zostać wówczas oddalone.

Adwokat Rozwody

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rozwodowych. Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).