Zawezwanie do próby ugodowej

Czyli o tym, czy warto załatwić sprawę polubownie.

Zawezwanie do próby ugodowej jest formalnym pismem, które wysyła się do drugiej strony sporu w celu zaproponowania rozwiązania sprawy drogą ugodową, zamiast przeprowadzania dalszych postępowań sądowych. Zawezwanie to zawiera propozycję warunków ugody oraz termin, w którym druga strona powinna odpowiedzieć na propozycję.

Zawezwanie do próby ugodowej – czyli o tym, czy warto załatwić sprawę polubownie

Czym jest próba ugody?

Próba ugody to proces negocjacji, który ma na celu znalezienie porozumienia między stronami sporu w drodze dobrowolnej ugody. Jeśli strony osiągną porozumienie, to zawierają oni umowę ugody, która kończy spór. Jeśli jednak nie uda się osiągnąć porozumienia, to postępowanie sądowe będzie kontynuowane. Ważne jest, aby zawezwanie do próby ugodowej zostało przesłane w formie pisemnej, a w przypadku sporów sądowych, zgodnie z odpowiednimi wymogami dot. pism procesowych.

Adwokat Porady Prawne

Zawezwanie do próby ugodowej w sprawie cywilnej – jakie może przynieść efekty?

Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie cywilnej może mieć kilka korzyści:

Umożliwia rozwiązanie sporu drogą pokojową

– składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, strony wyrażają gotowość do rozwiązania sporu w sposób pokojowy, zamiast dalszego prowadzenia postępowania sądowego;

Oszczędza czas i pieniądze

– przeprowadzenie postępowania sądowego może być kosztowne i czasochłonne. Zawarcie ugody na drodze dobrowolnej może pomóc w zaoszczędzeniu czasu i pieniędzy;

Zwiększa szanse na zadowalające rozwiązanie

– strony mają większą kontrolę nad treścią ugody, która może być dostosowana do ich potrzeb i oczekiwań. W przypadku postępowania sądowego, decyzję podejmuje sędzia, a strony mogą być zmuszone do zaakceptowania jego rozstrzygnięcia;

Może zwiększyć szanse na utrzymanie relacji między stronami

– zawarcie ugody może pomóc w uniknięciu napięć i konfliktów między stronami, co może być szczególnie ważne w przypadku sporów między osobami bliskimi, np. rodzinnych czy wśród partnerów biznesowych.

Warto jednak pamiętać, że złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie gwarantuje zawarcia ugody, a co za tym idzie, nie gwarantuje rozwiązania sporu. W takim przypadku postępowanie sądowe będzie kontynuowane.

Adwokat Porady Prawne 

Adwokat Małgorzata Durlej- Piotrowska oferuję kompleksowe usługi prawne w Warszawie. Jeśli potrzebujesz profesjonalnych porad prawnych, jestem do Twojej dyspozycji. Moje doświadczenie i wiedza pozwala mi na skuteczne rozwiązywanie problemów prawnych moich Klientów. Skontaktuj się ze mną już dziś, a przygotuję dla Ciebie indywidualną ofertę i pomogę rozwiązać Twój problem prawny.