Zaostrzenie mandatów w 2022 r. – jakie przepisy uległy zmianie?

W tym roku ustawodawca postanowił znacząco zaostrzyć obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Stosunkowo niedawno, po 17 września 2022 r. nowe przepisy zaczęły obowiązywać. Nowe przepisy zakładają m.in. wprowadzenie nowego taryfikatora mandatów, a także podwyższenie liczby punktów karnych. Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany w przepisach drogowych.

Zaostrzenie mandatów w 2022 r. – jakie przepisy uległy zmianie?
Zaostrzenie mandatów w 2022 r. – jakie przepisy uległy zmianie?

Wysokie mandaty za przekroczenie prędkości

Nie od września, a już wraz z początkiem roku, bo od 1 stycznia 2022 r. wzrosły stawki mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Stawki te obecnie wyglądają następująco:

  • do 10 km/h – 50 zł,
  • 11-15 km/h – 100 zł,
  • 16-20 km/h – 200 zł,
  • 21-25 km/h – 300 zł,
  • 26-30 km/h – 400 zł,
  • 31-40 km/h – 800 zł (1600 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy),
  • 41-50 km/h – 1000 zł (2000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy),
  • 51-60 km/h – 1500 zł (3000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy),
  • 61-70 km/h – 2000 zł; (4000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy),
  • ponad 70 km/h – 2500 zł (5000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy)

Z wyższymi mandatami muszą liczyć się także kierowcy, którzy, np.:

  • korzystają podczas jazdy z telefonu bez zestawu słuchawkowego,
  • łamią zakazy wyprzedzania,
  • wyprzedzają na przejściu dla pieszych,
  • nie ustępują pierwszeństwa pieszemu,
  • prowadzą pojazd bez wymaganych uprawnień.
Adwokat Porady Prawne

Punkty karne w 2022 r.

Przed zmianą przepisów, za wskazane poniżej wykroczenia, kierowca mógł uzyskać maksymalnie 10 punktów karnych. Dziś, jest to już 15 punktów karnych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że nagromadzenie 24 punktów karnych skutkuje utratą prawa jazdy. Do wykroczeń, za które można uzyskać 15 punktów karnych, należą m.in.:

 • nieustąpienie pierwszeństwa na pasach,
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę,
 • spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym,
 • kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka o podobnym działaniu,
 • kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • ominięcie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim,
 • przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub poza nim,
 • wyprzedzanie na przejeździe rowerowym lub bezpośrednio przed nim.

Bez względu na fakt, że kary za łamanie przepisów drogowych uległy znacznemu podwyższeniu, należy pamiętać, że prowadząc pojazd i uczestnicząc w ruchu drogowym jako kierowca, jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za innych. I to właśnie tak fakt powinien skłaniać nas ku zachowaniu szczególnej ostrożności na drodze, nie zaś wysokie mandaty czy możliwa większa ilość punktów karnych do uzyskania.

ADWOKAT PORADY PRAWNE 

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe porady prawne z zakresu Spraw KarnychSpraw CywilnychSpraw Rodzinnych. Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)