Zadzwoń
Naczelna Rada Adwokacka

+48 511 090 483

     To była piękna ceremonia, ślub w kościele lub w urzędzie stanu cywilnego, panna młoda w bajkowej sukni, pan młody w eleganckim garniturze, potem wesele, na którym świetnie bawiła się rodzina i przyjaciele. Noc wesela się kończy, emocje opadają i zaczynacie wspólne życie. Początkowo wszystko układa się dobrze, ale po pewnym czasie coś zaczyna się psuć. Tylko od Was zależy czy będziecie naprawiać to, co wspólnie budowaliście, czy może zdecydujecie się rozstać. Czasami, gdy pomiędzy małżonkami całkowicie ustały uczucia, a kłótnie i nieporozumienia uniemożliwiają wspólne życie, rozwód może okazać się najlepszym rozwiązaniem.

 

    Rozwód jest bardzo stresujący dla obojga małżonków. Każde z nich ma poczucie, że coś im się nie udało. Rozwód jednak nie oznacza tylko końca oznacza również, nowy początek dla każdej z osób. Każdy z małżonków może pójść w swoją stronę i zacząć układać sobie życie na nowo.

Sprawa rozwodowa przed sądem jest ogromnym stresem i przeżyciem. Profesjonalna pomoc pełnomocnika jest w takim przypadku nieoceniona.

 

     Jak wygląda procedura rozwodowa? Każdy z małżonków może złożyć pozew o rozwód w przypadku, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Co to oznacza? Oznacza to, że pomiędzy małżonkami ustały wszystkie więzi emocjonalne oraz ekonomiczne. W praktyce oznacza to sytuację, gdy małżeństwo całkowicie przestaje funkcjonować. Małżonkowie nic do siebie nie czują, nie wspierają się, każde zaczyna utrzymywać się samodzielnie. Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego jest główną przesłanką orzeczenia rozwodu.

 

     Orzekając rozwód sąd orzeka również o tym czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Najbardziej klarownymi przykładami winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego jest zdrada, znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad drugim małżonkiem, czy zaniedbywanie rodziny.

 

   Możemy wyróżnić cztery możliwe rozstrzygnięcia sądu w zakresie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego:

  1. z wyłącznej winy jednego z małżonków,
  2. z winy obojga małżonków,
  3. bez orzekania o winie,
  4. z ustaleniem, że żadne z małżonków nie ponosi winy.

 

    W praktyce bardzo ciężko jest osiągnąć orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy drugiej strony, takie sytuacje jednak się zdarzają. Polski system prawny nie przewiduje jednak stopniowania winy. Jeśli drugi z małżonków, choć w stopniu minimalnym jest winny rozkładowi pożycia sąd orzeknie rozwód z winy obu stron.

 

    Sąd zaniecha orzekania o winie na zgodne żądanie obojga małżonków. Każde z małżonków musi, więc złożyć do sądu wniosek o to, aby rozwód został orzeczony bez orzekania o winie. Skutek takiego orzeczenia jest taki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

 

    Ustalenie, że żadne z małżonków nie ponosi winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego będzie miało miejsce wtedy, gdy rozkład pożycia nastąpił z przyczyn niezależnych od żadnego z małżonków, na przykład z powodu choroby psychicznej.

 

    Z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego związana jest kwestia alimentów od drugiego małżonka. Kwestia ta zostanie opisana w osobnym wpisie.

 

    W przypadku, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci sąd orzekając rozwód  rozstrzyga jeszcze szereg innych kwestii. Sąd rozstrzyga w takiej sytuacji również o:

 

  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem,
  • kontaktach rodziców z dzieckiem, chyba że strony zgodnie wnoszą o nie orzekanie o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem,
  • w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty).

 

    Kwestie powyższe szczegółowo zostaną opisane w odrębnych wpisach ze względu na ich obszerność.

Ponadto, jeżeli małżonkowie mieszkają wspólnie, sąd orzeka o sposobie korzystania z wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkania rozwiedzionych małżonków. Na wniosek jednego z małżonków sąd orzekając rozwód może również dokonać podziału majątku wspólnego.

Sprawy rozwodowe często bywają trudne i nacechowane ogromnymi emocjami. Warto jednak dobrze się do takiej sprawy przygotować i, choć często jest to trudne, podejść do niej ze spokojem gdyż pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień oraz eskalacji konfliktu pomiędzy stronami.

 

     Zainteresowała Cię ta tematyka? Chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat? Potrzebujesz pomocy w sprawie rozwodowej? Skontaktuj się z nami.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony w stanie prawnym na dzień 14 sierpnia 2016 r. i jest aktualny na ten dzień. Stan prawny po sporządzeniu niniejszego artykułu może ulec zmianie.

Wyrok

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

14 sierpnia 2016
01 października 2017
Przypadkowo znalazłeś wartościową rzecz, zakopaną w ziemi lub leżącą na ulicy. Po pierwszej euforii
31 sierpnia 2017
          Odszkodowanie i zadośćuczynienie są to dwa pojęcia bardzo często ze sobą mylone. Wydaje się,
20 sierpnia 2017
Jesteś właścicielem działki? Przez Twoją działkę przebiegają słupy energetyczne? Masz możliwość żądania ustanowienia służebności
26 lipca 2017
Upadłość konsumencka – sposób na wyjście z długów         Wiele osób ma różne zobowiązania, kredyty
20 lipca 2017
Jak uzyskać w sądzie obniżenie alimentów?          Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym
19 lipca 2017
Jak uzyskać w sądzie wyższe alimenty?       Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym

Copyright by Kancelaria Adwokacka Małgorzata Durlej - Piotrowska

ul.Krucza 41/43 lok.4 00-525 Warszawa