Wniosek o odroczenie wykonania kary art 150 KKW

Wniosek o odroczenie wykonania kary art 150 KKW

Skazanie prawomocnym wyrokiem karnym nie oznacza od razu, że nie masz żadnych możliwości uniknięcia lub odłożenia w czasie pójścia do więzienia. W nowym cyklu artykułów przedstawię kilka możliwych działań w przypadku wydania wyroku skazującego który jest prawomocny.

Co można zrobić w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem karnym?

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. To enigmatyczne określenie oznacza możliwość zawnioskowania do Sądu aby kara nie była odbywana natychmiast ale aby można ją było odbyć dopiero po jakimś czasie.

Kwestię odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności reguluje kodeks karny wykonawczy a konkretnie art. 150 kkw i następne tego kodeksu.

Art. 150. Przesłanki obligatoryjnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

Dz.U.2019.0.676 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

§ 1. Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody.

§ 2. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Wnioskować o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności można z kilku powodów. Dwa pierwsze pozwalają na dość długie jej odroczenie, tj. do czasu ustania przeszkody, która uniemożliwia jej odbycie. Przyczyną taką jest ciężka choroba psychiczna lub inna ciężka choroba uniemożliwiająca odbycie kary. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Istnieje również możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności na okres do roku.

Jest to możliwe, gdy natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Czym są te zbyt ciężkie skutki? Jest to taka sytuacja osobista lub zdrowotna skazanego lub jego rodziny, że w sytuacji, gdy natychmiast zostanie on pozbawiony wolności znacznie na tym ucierpi. Przykładem takich sytuacji może być bardzo zła sytuacja zdrowotna skazanego lub członków jego rodziny, rychłe narodziny dziecka, konieczność dokończenia studiów itp. Przykłady takie można mnożyć, a każdy przypadek trzeb rozpatrywać indywidualnie.

Sąd może również odroczyć karę pozbawienia wolności w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Udzielić odroczenia kary pozbawienia wolności można kilkukrotnie, jednak łączny czas odroczenia kary pozbawienia wolności nie może przekraczać 1 roku w przypadku wskazania jako przyczyny zbyt ciężkich skutków dla skazanego lub jego rodziny lub do 3 lat po urodzeniu dziecka w przypadku kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Ponadto odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności daje również inną korzyść. Gdy odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary, a co za tym idzie przy przestrzeganiu porządku prawnego istnieje szansa, że w ogóle kary nie trzeba będzie odbyć.

Przypadek każdego skazanego jest inny i należy go rozpatrywać indywidualnie. Ważna jest pomoc profesjonalisty, który wskaże, które okoliczności są istotne i na które warto się powołać, oraz sporządzi taki wniosek w sposób fachowy dając tym samym większą szansę powodzenia.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej udzielonej w indywidualnej sprawie i w zależności od okoliczności faktycznych danej sprawy może być ona różnie interpretowana. Niniejszy artykuł został sporządzony w stanie prawnym na dzień 19 sierpnia 2019 r. po tym czasie stan prawny mógł ulec zmianie.