Wielka nowelizacja Kodeksu Karnego – jakie zmiany zakłada?

Pod koniec 2022 roku Prezydent podpisał obszerną nowelizację Kodeksu Karnego. Wiele przepisów zostało znacząco zaostrzonych m.in. kary za najcięższe przestępstwa. Nowelizacja wprowadza także bezwzględne dożywocie oraz możliwość konfiskaty aut pijanym kierowcom.

Czym jest kodeks karny?

Kodeks karny to ustawa, która reguluje odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstw na terenie danego państwa. Zawiera on zbiór przepisów, które określają jakie zachowania są uważane za przestępstwa, jakie kary grożą za ich popełnienie oraz jakie procedury postępowania karnego należy stosować w przypadku ich popełnienia. Kodeks karny jest jednym z podstawowych aktów prawnych regulujących odpowiedzialność karną w państwie. Kodeks karny jest ustawą, która jest regularnie nowelizowana, aby dostosowywać przepisy do aktualnych potrzeb i wymogów społecznych oraz zmian w prawie. W Polsce, Kodeks karny został uchwalony w 1997 roku, a od tego czasu był on nowelizowany kilkukrotnie.

Wielka nowelizacja Kodeksu Karnego

Nowelizacja Kodeksu Karnego – zmiany w pigułce

Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany, które zakłada nowelizacja:

 1. Elastyczne kary – nowelizacja wprowadza tzw. elastyczne kary. Dotąd możliwe było orzekanie kar do 15 lat pozbawienia wolności, osobnej kary 25 lat więzienia i dożywotniego pozbawienia wolności. Od teraz możliwe będzie wymierzenie przez sąd elastycznego wymiaru kary – do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnie pozbawienie wolności;
 2. Wprowadzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia – będzie mogła zostać orzeczona przez sąd w dwóch przypadkach. Za czyn popełniony po wcześniejszym prawomocnym skazaniu za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za przestępstwo o charakterze terrorystycznym na dożywotnie pozbawienie wolności albo pozbawienie wolności na co najmniej 20 lat oraz jeżeli charakter i okoliczności czynu oraz postępowanie i charakter sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności lub wolności seksualnej innych osób;
 3. Wydłużenie z 25 do 30 lat okresu, po którym skazani na dożywotnie pozbawienie wolności mogą ubiegać się o warunkowe zwolnienie;
 4. Dłuższy okres próby – przy warunkowym zwolnieniu z kary dożywotniego pozbawienia wolności. Dotąd było to 10 lat. Teraz okres próby dla skazanych na dożywocie będzie dożywotni;
 5. Wydłużenie okresu przedawnienia karalności zabójstwa – z 30 do 40 lat;
 6. Zaostrzenie sankcji za pedofilię i inne poważne przestępstwa na tle seksualnym;
 7. Pojawienie się nowych typów kwalifikowanych zgwałceń, np. na kobiecie ciężarnej, z  posługiwaniem się bronią palną czy z utrwalaniem obrazu i dźwięku tego czynu;
 8. Zwiększenie surowości wobec recydywistów – stosowane będzie nadzwyczajne zaostrzenie kary, czyli podwyższenie dolnej granicy kary pozbawienia wolności o połowę, a w przypadku występków – również podwyższenie górnej granicy o połowę;
 9. Podwyższenie dolnej granicy kary pozbawienia wolności dla multirecydywistów;
 10. Zaostrzenie zasad warunkowego zwolnienia dla recydywisty seksualnego;
 11. Wyłączenie przedawnienia karalności przestępstwa zgwałcenia dziecka lub zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem;
 12. Zwiększenie kar za poważne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Na przykład: podwyższenie z 12 do 15 lat więzienia górnej granicy kary za rozbój, a do 20 lat – za rozbój z użyciem broni;
 13. Wprowadzenie nowych typów przestępstw za czyny, które w części nie były karalne. Na przykład: przyjęcie zlecenia zabójstwa – od 2 do 15 lat więzienia; uchylanie się od naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem – od 3 miesięcy do 5 lat więzienia;
 14. Konfiskata samochodu pijanego kierowcy – nietrzeźwy kierowca, który będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, teraz straci samochód – niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy.
Adwokat Sprawy Karne

Adwokat Karny

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.