Warunkowe umorzenie postępowania

W niektórych przypadkach mamy do czynienia z sytuacją gdy sąd nie skazuje, ale też nie uniewinnia. Mowa o instytucji warunkowe umorzenia postępowania. Warto jednak przybliżyć kiedy może mieć ona zastosowanie.

Warunkowe umorzenie postępowania

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania?

Jest to instytucja dająca możliwość poddania sprawcy próbie. Stosowana jest zazwyczaj  w przypadku popełnienia przestępstw incydentalnych oraz nieumyślnych. Co ważne, instytucja ta nie prowadzi do skazania sprawcy. Oznacza to, że w przypadku jej zastosowania, osoba taka traktowana jest jak nigdy niekarana.

Kiedy postępowanie może być warunkowo umorzone?

Aby doszło do warunkowego umorzenia postępowania, muszą zajść ku temu określone okoliczności. Okoliczności te wskazuje Kodeks postępowania karnego (dalej: k.p.k.).

Zgodnie z art.  66 § 1 k.p.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli:

  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
  • postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
Adwokat Sprawy Karne

W przypadku jakich przestępstw możliwe jest ubieganie się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Co ważne, instytucja warunkowego umorzenia postępowania nie będzie miała zastosowania w przypadku popełnienia przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Oznacza to zatem, że ubieganie się o warunkowe umorzenie postępowania możliwe będzie w przypadku popełnienia przestępstwa, np.:

  • przywłaszczenia,
  • nieumyślnego spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
  • udziału w bójce lub pobiciu,
  • kradzieży,
  • umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych. Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).