Warunkowe umorzenie postępowania – kiedy jest możliwe?

Postępowanie karne nie zawsze musi zakończyć się wydaniem wyroku skazującego. Istnieją sytuacje, w których pomimo ustalenia, że oskarżony jest winny popełnienia przestępstwa, można zaniechać skazania oskarżonego. Jedną z możliwości jest warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Warunkowe umorzenie postępowania
Warunkowe umorzenie postępowania karnego — kiedy można je zastosować?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego — kiedy można je zastosować?

Przepisy jasno określają, w jakiej sytuacji możliwe jest ubieganie się o warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz zastosowanie go przez sąd. Ustawodawca wyszczególnia kilka przesłanek, które muszą zostać spełnione. Warunkowe umorzenie postępowania karnego znajdzie więc zastosowanie, gdy:

  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
  • postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Kiedy warunkowe umorzenie postępowania nie będzie możliwe?

Oprócz wyżej wskazanych przesłanek należy podkreślić, że zastosowanie Warunkowego umorzenia postępowanie nie będzie możliwe w stosunku  do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Adwokat Sprawy Karne

Korzyści jakie daje warunkowe umorzenie postępowania karnego

Należy zaznaczyć, że warunkowe umorzenie postępowania, jak sama nazwa wskazuje, zostaje orzeczone pod pewnym warunkiem. Oznacza to, że sprawca zostaje poddany próbie, która wynosi od roku do trzech lat.

Sprawca, wobec którego zastosowano warunkowe umorzenie postępowania, pozostaje z „czystą kartoteką”. Oznacza to, że po upływie stosunkowo krótkiego czasu (6 miesięcy od opływu okresu próby), we wszelkich rejestrach widnieje jako osoba niekarana.

Adwokat Karny

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych. 

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.