Warunkowe przedterminowe zwolnienie, Jak szybciej wyjść z więzienia?

Pobyt w więzieniu raczej nie jest niczym przyjemnym i wielu skazanych chce wyjść z niego jak najszybciej. Bardzo często zależy na tym nie tylko samym osadzonym, ale także ich rodzinom. Oczywiście istnieje możliwość wcześniejszego opuszczeni zakładu karnego. Aby tak się stało muszę jednak zostać spełnione pewne przesłanki. Jak szybciej wyjść z więzienia? O tym w dzisiejszym wpisie.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Jak wcześniej wyjść z więzienia?

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie może złożyć sam zainteresowany lub jego obrońca.  Wniosek taki, może złożyć także kurator sądowy, wychowawca czy Dyrektor Zakładu Karnego.

Samo złożenie wniosku jednak nie wystarczy. Aby doszło do warunkowego przedterminowego zwolnienia, sąd musi dojść do przekonania, że:

  • postawa osadzonego,
  • właściwości i warunki osobiste osadzonego,
  • sposób życia przed popełnieniem przestępstwa,
  • okoliczności jego popełnienia oraz
  • zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary

uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego,  w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Adwokat Sprawy Karne

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – po jakim czasie?

Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ okres ten czasami ulega wydłużenia  w przypadku poszczególnych sprawców, np.: recydywistów. Skazany może zostać warunkowo zwolniony po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po odbyciu 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. W przypadku skazanego recydywisty sąd może zastosować warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu przez niego co najmniej 2/3 kary. Jeżeli skazany popełnił przestępstwo działania w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, przestępstwo o charakterze terrorystycznym lub uczynił z przestępstwa stałe źródło dochodu okres odbycia kary pozbawienia wolności ulega znacznemu podwyższeniu do ¾ okresu kary pozbawienia wolności.

Adwokat Karny

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych. 

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.