Wady oświadczenia woli

Z oświadczeniami woli mamy do czynienia tak naprawdę każdego dnia, choć dokonując czynności dnia codziennego raczej zupełnie się na tym nie skupiamy. Oświadczenie woli stanowi niezbędny element każdej czynności prawnej.

Niezwykle istotne jest, aby oświadczenie woli było złożone w świadomy i wolny od wad sposób. Dopiero wówczas rodzi skutki w postaci skutecznego dokonania czynności wywołującej określone skutki prawne.

Wady oświadczenia woli

Czym jest oświadczenie woli?

Zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego, oświadczeniem woli jest każde zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Oznacza to, że oświadczeniem woli jest takie zachowanie, w której dana osoba wyraża swoją wolę, a wola ta wywołuje określone skutki prawne.

Wady oświadczenia woli – rodzaje

Oświadczenie woli powinno być złożone swobodnie, a osoba je składająca powinna być wola od wpływu na nią innych osób. Polskie prawo wyszczególnia jednak sytuacje, w których oświadczenie woli zostało złożone w sposób nieprawidłowy, a zatem posiada wady. Należy przy tym mieć świadomość, że nie każda nieprawidłowość złożonego oświadczenia woli będzie od razu jego wadą.

Ustawodawca wyszczególnił pięć rodzajów oświadczeń woli, a należ do nich:

  • brak świadomości lub swobody,
  • pozorność,
  • błąd,
  • podstęp,
  • groźba.
Adwokat Sprawy Cywilne

Rodzaje nieważności oświadczeń woli

Wyróżniamy dwa rodzaje nieważności oświadczeń woli – nieważność bezwzględną i względną.

Nieważność bezwzględną oświadczenia woli

Nieważność bezwzględna oznacza, że dana czynność dotknięta wadą, nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a jej ważności nie da się przywrócić.

Nieważność względna oświadczenia woli

Nieważnością względną natomiast dotknięte będą takie oświadczenia woli, które zostały złożone pod wpływem błędu, podstępu lub groźby. Dokonana wówczas czynność jest ważna i wywołuje skutki prawne, ale może zostać uchylona. W przypadku gdy nie zostanie ona uchylona w odpowiednim terminie – stanie się ważna w sposób niewzruszalny.

Adwokat Sprawy Cywilne Warszawa

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – Doświadczony, profesjonalny pełnomocnik procesowy, świadczący kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach Cywilnych.

Adwokat – wady oświadczenia woli.

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt mailowy etc.).