Usiłowanie popełnienia przestępstwa – czy zawsze karalne?

Usiłowanie popełnienia przestępstwa to sytuacja, w której osoba podejmująca działania mające na celu popełnienie przestępstwa nie dokonuje jego dokładnie, z różnych powodów – np. z powodu zatrzymania przez policję, ucieczki ofiary, awarii sprzętu lub innego przypadku. Czy usiłowanie jest karalne?

Na czym polega usiłowanie popełnienia przestępstwa?

Na czym polega usiłowanie popełnienia przestępstwa?

W przypadku usiłowania popełnienia przestępstwa, osoba podejmuje konkretne działania, które wskazują na to, że chce popełnić przestępstwo i podejmuje środki zmierzające do tego celu. W tej sytuacji, choć przestępstwo nie zostało dokładnie popełnione, osoba ta nadal ponosi odpowiedzialność karną.

Adwokat Sprawy Karne

Usiłowanie – karalność

Kodeks karny przewiduje kary za usiłowanie popełnienia przestępstwa, które mogą być niższe niż kary za dokładne popełnienie przestępstwa, ale nadal mogą być surowe. W wielu krajach, w tym w Polsce, kara za usiłowanie popełnienia przestępstwa wynosić może od jednej trzeciej do połowy kary, jaką przewidziano za dokładne popełnienie przestępstwa.

Usiłowanie popełnienia przestępstwa jest karalne, gdy osoba podejmie czyn mający na celu popełnienie przestępstwa, ale nie dokona go z powodu okoliczności niezależnych od woli tej osoby. W takim przypadku, osoba ta podlega karze za usiłowanie popełnienia przestępstwa, która może wynieść od jednej trzeciej do połowy kary przewidzianej za popełnienie przestępstwa.

Warto jednak zaznaczyć, że aby osoba mogła ponieść odpowiedzialność karne za usiłowanie popełnienia przestępstwa, konieczne jest, aby ta osoba miała świadomość popełnianego czynu, czyli wiedziała, że jej działania mają na celu popełnienie przestępstwa.

Należy podkreślić, że usiłowanie popełnienia przestępstwa nie jest równoznaczne z planowaniem przestępstwa czy też podejmowaniem ogólnych rozmów na jego temat. Aby można było mówić o usiłowaniu, konieczne jest podjęcie konkretnych działań zmierzających do popełnienia przestępstwa.

Adwokat Prawo Karne 

Potrzebujesz doświadczonego adwokata w sprawach karanych w Warszawie? Oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie spraw związanych z prawem karnym, na każdym etapie sprawy. Skontaktuj się i zyskaj profesjonalne wsparcie w swojej sprawie.

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.