Umowa dzierżawy – na czym polega?

Regulacje dotyczące umowy dzierżawy znajdziemy w Kodeksie cywilnym. W znaczeniu ogólnym, umowa dzierżawy polega na udostępnieniu innej osobie rzeczy lub prawa do jej używania, a także pobierania pożytków. W dzisiejszym wpisie chciałabym przybliżyć temat umowy dzierżawy i wyjaśnić dotyczące jej podstawowe kwestie.

Umowa dzierżawy

Czym jest umowa dzierżawy?

Dzierżawa jest umową wzajemną, w której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz lub prawo do używania i pobierania pożytków, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Jak już z pewnością Państwo zauważyli – stronami tejże umowy są wydzierżawiający i dzierżawca.

Co może być przedmiotem umowy dzierżawy?

Umowa dzierżawy może dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości. Co jednak ważne, rzeczy i prawa stanowiące przedmiot umowy dzierżawy powinny umożliwić dzierżawcy korzystanie z nich oraz wytwarzanie i pobieranie pożytków. Przedmiotem dzierżawy może być również prawo, którego wykonywanie przynosi pożytki. Z praw dających pożytki wymienia się prawo:

  • polowania,
  • łowienia,
  • do patentu,
  • wzoru użytkowego, a także
  • papiery wartościowe.

Należy także zauważyć, że wydzierżawiający nie musi być właścicielem rzeczy oddanej w dzierżawę i nie musi mu przysługiwać wobec niej jakieś prawo. Aby umowa dzierżawy „działała” wystarcza, że wydzierżawiający będzie jej posiadaczem.

Adwokat Sprawy Cywilne

Dzierżawa a wysokość czynszu

Zawierając umowę dzierżawy, dzierżawca zobowiązany jest do płacenia wydzierżawiającemu  umówionego czynszu. Strony mogą swobodnie kształtować wysokość czynszu oraz sposób jego ustalania i płatności. Może być on płacony jako określona kwota pieniężna lub w ułamkowej części pożytków albo świadczeniach innego rodzaju.

Ile trwa umowa dzierżawy?

Umowa dzierżawy może być zawarta na czas oznaczony bądź nieoznaczony. Umowa może być nawet zawarta na cały okres życia dzierżawcy i będzie wówczas traktowana jako zawarta na czas oznaczony.

Umowa dzierżawy, która została zawarta na czas dłuższy niż 30 lat, po upływie tego terminu uznaje się za umowę zawartą na czas nieoznaczony.

ADWOKAT PORADY PRAWNE 

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe porady prawne z zakresu Spraw KarnychSpraw CywilnychSpraw Rodzinnych. Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)