Ściganie na wniosek pokrzywdzonego

Ściganie na wniosek pokrzywdzonego art. 12 KPK

Ściganie na wniosek pokrzywdzonego zostało uregulowane w przepisie art. 12 Kodeksu postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 534 ze zm.; dalej: k.p.k.). W przepisie tym ustawodawca reguluje kwestię związaną ze ściganiem przestępstw z urzędu, a dokładniej jego odmianę – ściganie na wniosek.
Read more