narkotyki prawo karne

Narkotyki – odpowiedzialność karna za ich posiadanie

Odpowiedzialność karna za nielegalne posiadanie narkotyków, czyli środków odurzających lub substancji psychotropowych, została uregulowana w przepisie art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej: u.p.n.). Wyróżniamy typ podstawowy tego przestępstwa (ust. 1), typ kwalifikowany(ust. 2) oraz typ uprzywilejowany (ust. 3).
Read more