Bezpodstawne wzbogacenie

Bezpodstawne wzbogacenie – na czym polega?

Bezpodstawne wzbogacenie to zjawisko polegające na uzyskaniu korzyści majątkowej bez uzasadnionej podstawy prawnej lub faktycznej. Sprawdź przykłady sytuacji i dowiedz się, jakie kroki podjąć, jeśli podejrzewasz, że stałeś się ofiarą bezpodstawnego wzbogacenia. Zgodnie z art. 405 Kodeksu cywilnego, można dochodzić zwrotu nienależnie uzyskanej korzyści.
Read more