oszustwo

Oszustwo

Oszustwo jest jednym z częściej popełnianych przestępstw. Liczba wszczętych postępowań w tego typu sprawach wynosi kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Przedmiotem ochrony w ww. przepisie są prawa majątkowe (mienie). W przypadku przestępstwa oszustwa czynność sprawcza polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym
Read more