Środki karne – czym są i kiedy sąd je stosuje?

Środki karne, to obok „tradycyjnych” kar, które przewiduje Kodeks karny, sposób na pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej za popełniony czyn zabroniony. Środki karne mogą być stosowane łącznie z karą, ale także poza nią. Innymi słowy, sąd może zdecydować jedynie o orzeczeniu środka karnego jako jedynej formy reakcji karnej.

Rodzaje środków karnych

Rodzaje środków karnych

Kodeks karny, w art. 39 k.k. wymienia środki karne, jakie mogą zostać zastosowane przez sąd. Są nimi:

 • pozbawienie praw publicznych,
 • zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
 • zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
 • zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 • zakaz wstępu na imprezę masową,
 • zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
 • nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 • zakaz prowadzenia pojazdów,
 • świadczenie pieniężne,
 • podanie wyroku do publicznej wiadomości.

W niektórych przypadkach orzeczenie środka karnego jest obowiązkowe, niekiedy natomiast jest pozostawione do uznania sądu.

Adwokat Sprawy Karne

Kiedy możliwe jest orzeczenie środka karnego?

Środek karny może być orzekany w różnych wariantach, tj.:

 • samoistnie – kiedy sąd odstąpi od wymierzenia kary,
 • kumulatywnie – kiedy sąd orzeka środek karny obok kary,
 • przy stosowaniu instrumentów zabezpieczających – wówczas środki karne orzekane są tytułem środka zabezpieczającego,
 • przy stosowaniu instrumentów probacyjnych – oznacza to, że są orzeka środki karne o charakterze probacyjnym, np. zakaz prowadzenia pojazdów.

Cel stosowania środków karnych

         Biorąc pod uwagę fakt, że środki karne orzekane są przez sąd zazwyczaj obok kary, wskazać należy, że ich celem jest przede wszystkim dopełnienie celów, które kara powinna spełniać. Czyli przede wszystkim uczyć, wychowywać i zapobiegać ponownemu popełnieniu przestępstwa.

Adwokat Karny

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych. 

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.