Służebność przesyłu – możesz nawet nie wiedzieć, że należą Ci się pieniądze.

Jesteś właścicielem działki? Przez Twoją działkę przebiegają słupy energetyczne? Masz możliwość żądania ustanowienia służebności przesyłu oraz żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Twojej nieruchomości. Oba te pojęcia brzmią bardzo prawniczo, jednak są to instytucje bardzo przyjazne zwłaszcza właścicielowi nieruchomości.

Służebność

Co to jest służebność przesyłu?

Czym jest, więc służebność przesyłu? W dużym uproszczeniu jest to udostępnienie części swojej nieruchomości do tego, aby urządzenia należące do przedsiębiorstwa energetycznego, takie jak słupy energetyczne, mogły na niej stać. Ponadto często jest wyznaczana do nich droga dojazdowa, aby można było do słupów dojechać w przypadku awarii, ustanowienie takiej drogi również wchodzi w zakres służebności przesyłu.

Urządzenia objęte służebnością przesyłu

W przypadku, jakich urządzeń można żądać ustanowienia służebności przesyłu? Żądanie takie można zgłosić, co do urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej i innych urządzeń podobnych. Katalog ten jest, więc dość szeroki.

Wynagrodzenie z tytułu służebności

Jak wiedzą wszyscy, na których działkach słupy się znajdują korzystanie z pasa znajdującego się pod liniami energetycznymi jest znacznie ograniczone. Stąd też przy ustanawianiu służebności przesyłu właścicielowi nieruchomości należy się wynagrodzenie, które kodeks cywilny określa, jako „odpowiednie”. Co to znaczy w tym wypadku odpowiednie? Wszystko zależy od konkretnego przypadku i ciężko jest podać nawet przybliżoną wartość takiego wynagrodzenia, najczęściej w sprawach sądowych powoływany jest biegły do oceny, jakie wynagrodzenie będzie odpowiednie.

Proces ustanawiania służebności przesyłu

Służebność przesyłu ustanawia się albo na mocy umowy z przedsiębiorstwem albo poprzez skierowanie sprawy do Sądu. Jeśli strony zgadzają się, co do samego ustanowienia służebności oraz kwoty wynagrodzenia za jej ustanowienie mogą one udać się do notariusza i zawrzeć stosowną umowę.Jeśli jednak przedsiębiorstwo lub właściciel nieruchomości nie zgadza się na zaproponowane przez drugą stronę warunki każdy z nich może wystąpić do Sądu o ustanowienie służebności przesyłu.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

A co w sytuacji, gdy słupy na naszej działce znajdują się od wielu lat? Można wnosić wtedy o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Kwota takiego odszkodowania będzie różna w zależności od danej nieruchomości i powierzchni, jaką zajmują linie wysokiego napięcia. Generalnie można przyjąć, że kwota taka waha się od kilku do kilkunastu złotych za metr kwadratowy zajętej powierzchni w stosunku miesięcznym. Wszystko zależy oczywiście od położeni nieruchomości i tutaj również może być niezbędne powołanie biegłego.

Adwokat Porady Prawne

Zasiedzenie i jego konsekwencje

Przedsiębiorstwa energetyczne często bronią się przed opłatami z tytułu ustanowienia służebności poprzez stawianie zarzutu zasiedzenia. Zastanawiając się nad wniesieniem do Sądu o ustanowienie służebności warto dokładnie przeanalizować, czy służebność nie została zasiedziana. O temacie zasiedzenia więcej w odrębnym wpisie gdyż jest to temat zbyt obszerny. Niewątpliwie warto walczyć o to, co nam się należy od przedsiębiorstw energetycznych, gdyż możemy w ten sposób naprawdę wiele zyskać. Nie warto też zwlekać z założeniem sprawy sądowej gdyż może się okazać, że nasze roszczenie się przedawni lub przedsiębiorstwo zasiedzi służebność.

ADWOKAT PORADY PRAWNE WARSZAWA. 

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe porady prawne z zakresu Spraw Karnych, Spraw Cywilnych, Spraw Rodzinnych. Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.)