Śledztwo a Dochodzenie: Różnice i Główne Cechy

Czym różnią się śledztwo i dochodzenie oraz jakie są ich główne cechy? W dzisiejszym artykule wyjaśniamy te kwestie, aby lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje proces prowadzenia postępowania w sprawach karnych.

Śledztwo a Dochodzenie:
Śledztwo a Dochodzenie:

Śledztwo i Dochodzenie – Czy to To Samo?

Zarówno śledztwo jak i dochodzenie są formami prowadzenia postępowania przygotowawczego. Postępowanie przygotowawcze poprzedza etap sądowy, a jego celem jest m.in. zebrania materiału dowodowego, który pozwoli na stwierdzenie popełnienia przestępstwa, a także ustalenie sprawcy. Jednak w zależności od dokonanego czynu, a także tego kto jest jego sprawdzą, postępowanie przygotowawczego może być prowadzone albo w formie śledztwa, albo w formie dochodzenia.

Kiedy Śledztwo a Kiedy Dochodzenie?

Co do zasady to właśnie śledztwo jest zasadniczą formą prowadzenia postępowania karnego. W niektórych przypadkach może być jednak prowadzone zamiast niego dochodzenie, w toku którego czynności procesowe mogą być prowadzone w sposób uproszczony. W polskim modelu procesu karnego obie formy postępowania przygotowawczego są równorzędne, z tym zastrzeżeniem, że śledztwo powinno, co do zasady, dotyczyć spraw ważniejszych i być prowadzone bardziej formalnie (S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016, s. 494).

Adwokat Porady Prawne

Śledztwo Obligatoryjne i Fakultatywne

Ze względu ma zróżnicowanie spraw, możemy wyróżnić śledztwo obligatoryjne oraz fakultatywne. Innymi słowy, w niektórych przypadkach śledztwo jest jedynym właściwym wyborem jeżeli chodzi o formę prowadzenia postępowania przygotowawczego.

Śledztwo obligatoryjnie musi być prowadzone w przypadku gdy:

  • Sąd okręgowy jest sądem właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, np. sprawy o zbrodnie, a więc przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą;
  • Popełniony został występek, w sprawie którego nie prowadzi się dochodzenia (mowa o nich w pkt 4; zob. art. 325b § 2 k.p.k.).

Kiedy więc Dochodzenie?

Zgodnie z art. 325b k.p .k. dochodzenie prowadzone jest w sprawach o przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego:

  • Zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, z tym że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł;
  • W przypadku określonych przestępstw, np. gdy biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, użyta została broń palna, nóż czy też inny podobnie niebezpieczny przedmiot;
  • W przypadku np. kradzieży z włamaniem lub oszustwa jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł.

Podsumowanie

Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w obu wspomnianych formach: śledztwie i dochodzeniu. Wybór jednej z nich zależeć będzie przede wszystkim od charakteru popełnionego czynu oraz jego sprawcy. Warto pamiętać, że znajomość różnic między śledztwem a dochodzeniem może pomóc w lepszym zrozumieniu procesu postępowania karnego.  W razie jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z Kancelarią.

Adwokat Porady Prawne 

Adwokat Małgorzata Durlej- Piotrowska oferuję kompleksowe usługi prawne w Warszawie. Jeśli potrzebujesz profesjonalnych porad prawnych, jestem do Twojej dyspozycji. Moje doświadczenie i wiedza pozwala mi na skuteczne rozwiązywanie problemów prawnych moich Klientów. Skontaktuj się ze mną już dziś, a przygotuję dla Ciebie indywidualną ofertę i pomogę rozwiązać Twój problem prawny.