Zadzwoń
Naczelna Rada Adwokacka

+48 511 090 483

Przypadkowo znalazłeś wartościową rzecz, zakopaną w ziemi lub leżącą na ulicy. Po pierwszej euforii zaczynasz się zastanawiać jak postąpić ze znalezioną rzeczą, czy mogę ją zatrzymać czy powinienem postąpić inaczej? Jeśli wiesz, kto jest właścicielem rzeczy sprawa jest prosta, musisz mu ją zwrócić, co jednak w przypadku, gdy nie wiesz kto jest jej właścicielem?

 

Co zrobić po znalezieniu skarbu?

 

        Sposób postępowania z rzeczami znalezionymi reguluje Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 397). (zwana dalej ustawą) Zgodnie z art. 5 ustawy, kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście. To samo należy zrobić, jeśli znajdziemy pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności takie jak złoto, platyna, srebra, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz koralu lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Jeśli natomiast znajdziemy rzecz której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie należy je oddać najbliższej jednostce organizacyjnej Policji.

 

Co nam się należy w zamian za znalezienie rzeczy?

 

      Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy można żądać znaleźnego w wysokości 1/10 wartości rzeczy. Zgodnie z art. 10 ust. 2 tej ustawy w momencie przekazania rzeczy należy zgłosić staroście że będzie się żądać znaleźnego. Wtedy, gdy starosta znajdzie właściciela rzeczy znalazca zostanie powiadomiony o jego osobie i adresie i wtedy ma miesiąc na zgłoszenie do właściciela rzeczy żądania o zapłatę znaleźnego.

 

Jak wygląda dalsza procedura?

 

        Zgodnie z art. 13 ustawy odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. W poświadczeniu, o którym mowa powyżej, wskazuje się imię, nazwisko i adres zamieszkania znalazcy oraz dokładnie określa rzecz, czas i miejsce znalezienia rzeczy. Właściwy starosta poucza znalazcę o prawie do żądania znaleźnego oraz zasadach nabycia własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną. Jeżeli znalazca żąda znaleźnego, czyni się o tym wzmiankę w poświadczeniu.

 

Czy może się zdarzyć, że zostaniemy właścicielem znalezionych rzeczy?

 

      Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy i art. 187 kodeksu cywilnego, jeśli biuro rzeczy znalezionych ustali właściciela rzeczy i on w przeciągu roku od wezwania go do odebrania ich nie odbierze, znalazca stanie się właścicielem rzeczy. W takim przypadku właściwy starosta wezwie znalazcę do ich odbioru w czasie nie krótszym niż 2 tygodnie. Jeśli natomiast po 2 latach od znalezienia rzeczy biuro rzeczy znalezionych nie znajdzie ich właściciela również wezwie znalazcę do ich odbioru i wtedy również znalazca stanie się ich właścicielem. Jeżeli jednak rzecz znaleziona okaże się zabytkiem bądź materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. W takim wypadku jednak znalazcy przysługuje nagroda.

Znaleziony skarb

Co zrobić ze znalezionym skarbem?

01 października 2017
01 października 2017
Przypadkowo znalazłeś wartościową rzecz, zakopaną w ziemi lub leżącą na ulicy. Po pierwszej euforii
31 sierpnia 2017
          Odszkodowanie i zadośćuczynienie są to dwa pojęcia bardzo często ze sobą mylone. Wydaje się,
20 sierpnia 2017
Jesteś właścicielem działki? Przez Twoją działkę przebiegają słupy energetyczne? Masz możliwość żądania ustanowienia służebności
26 lipca 2017
Upadłość konsumencka – sposób na wyjście z długów         Wiele osób ma różne zobowiązania, kredyty
20 lipca 2017
Jak uzyskać w sądzie obniżenie alimentów?          Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym
19 lipca 2017
Jak uzyskać w sądzie wyższe alimenty?       Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym

Copyright by Kancelaria Adwokacka Małgorzata Durlej - Piotrowska

ul.Krucza 41/43 lok.4 00-525 Warszawa