Rozwód bez orzekania o winie – co warto wiedzieć?

Rozwód jest jednym z najtrudniejszych momentów w życiu człowieka. Niejednokrotnie wiąże się z bólem, cierpieniem i stresem, a przede wszystkim ze stratą dotychczasowego partnera życiowego. Jednakże nie zawsze powody rozstania są tak jednoznaczne, by móc obarczać jedną ze stron winą za rozpad małżeństwa. Dlatego też istnieje możliwość rozwodu bez orzekania o winie. Co warto wiedzieć na ten temat?

Rozwód bez orzekania o winie – co warto wiedzieć?

Rozwód bez orzekania o winie – na czym polega?

Definicja rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie, inaczej nazywany rozwodem za porozumieniem stron, to sposób rozwiązania małżeństwa, w którym nikt nie musi ponosić winy za jego rozpad. Jest to najłagodniejsza forma rozstania, a także najprostsza, najszybsza i najmniej kosztowna.

Warunki złożenia pozwu

Aby móc złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie, małżonkowie muszą być zgodni co do decyzji o rozstaniu oraz podziału majątku. Należy pamiętać, że w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, małżonkowie nie muszą udowadniać, kto jest winny rozpadu małżeństwa. Jest to szczególnie korzystne w sytuacji, gdy strony nie chcą obarczać siebie wzajemnie winą za problemy w małżeństwie i preferują bardziej pokojowe rozwiązanie.

Adwokat Sprawy Rozwodowe

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

Wpływ decyzji o rozwodzie na alimenty

Kiedy małżeństwo postanawia się rozwieść bez orzekania o winie, wiele osób interesuje się kwestią otrzymywania pieniędzy od byłego małżonka na utrzymanie.
Często to właśnie kwestia alimentów wpływa na decyzję o wyborze sposobu rozwodu. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, aby otrzymać alimenty od byłego małżonka, musi istnieć niedostatek środków do życia. Niedostatek to taka sytuacja, w której dochody ex-małżonka są niewystarczające do pokrycia podstawowych potrzeb życiowych. W takiej sytuacji, czas, w którym można żądać alimentów od byłego małżonka, jest ograniczony. Obowiązek alimentacyjny trwa maksymalnie 5 lat od wyroku rozwodowego. W szczególnych sytuacjach sąd może wydłużyć ten termin, ale zasadniczo obowiązuje pięcioletni okres.

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci

Wpływ decyzji o rozwodzie na alimenty dla dzieci

Decyzja dotycząca winy za rozpad małżeństwa wpływa tylko na kwestie alimentów między byłymi małżonkami, ale nie ma wpływu na wysokość alimentów na rzecz dzieci małoletnich. Niezależnie od tego, czy jedna strona jest wyłącznie winna, czy też obie strony doszły do porozumienia co do winy, wysokość alimentów na dziecko jest ustalana na podstawie innych czynników, a nie winy rodziców za rozpad małżeństwa.

Decyzje sądu dotyczące dzieci

Ta sama zasada dotyczy również decyzji sądu w sprawie władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca zamieszkania i kontaktów z dzieckiem.

Zakres pomocy prawnej w rozwodach bez orzekania o winie

Podsumowanie

W przypadku rozważań o rozwodzie bez orzekania o winie warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym, którzy pomogą w przygotowaniu pozwu i dokładnie wyjaśnią wszystkie aspekty związane z tym sposobem rozwiązania małżeństwa.

Adwokat Rozwody

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rozwodowych. Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).