Przedawnienie długu alimentacyjnego

W Polsce uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest niestety częstą praktyką. Z tego względu, istnieje szereg rozwiązań, które jednak mają motywować do regularnych płatności. Zaległości w płaceniu alimentów mają różne przyczyny. Powodem powstania zadłużenia niekoniecznie zawsze jest wina osoby, która te alimenty powinna płacić. Przedawnienie długu alimentacyjnego jest pojęciem, które ma ogromne znaczenie dla dzieci oraz rodziców zobowiązanych do ich płacenia. W dzisiejszym wpisie wyjaśniam, czym jest przedawnienie długu alimentacyjnego, kiedy następuje i jakie są następstwa jego przedawnienia

Alimenty i przedawnienie alimentów

Alimenty i przedawnienie alimentów — wyjaśnienie pojęć

Alimenty są obligatoryjnym, regularnym świadczeniem dostarczanym przez zobowiązanego na rzecz członków rodziny. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwem, powinowactwem oraz małżeństwem. Najczęściej dotyczy rodziców i dzieci. Obowiązek alimentacyjny ustaje dopiero w momencie, kiedy dziecko jest w stanie, samodzielnie się utrzymać. Do 18 roku życia alimenty są płacone drugiemu rodzicowi, później dziecko otrzymuje je do rąk własnych.

Przedawnienie alimentów to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia osoby, której dotyczy obowiązek alimentacyjny, po upływie określonego terminu.

Adwokat Sprawy Alimentacyjne

Czy dług alimentacyjny może się przedawnić?

Na samym początku należy podkreślić, że w tym przypadku przedawnienie roszczenia nie jest równoznaczne z unieważnieniem długu. Warto również wiedzieć, że czym innym jest przedawnienia roszczeń alimentacyjnych, a czym innym przedawnienie prawa do roszczeń alimentacyjnych. Zgodnie z art. 137 § 1 k.r.o. roszczenia o świadczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od momentu powstania obowiązku alimentacyjnego. Jednak w kontekście dzieci, prawo do alimentów wygasa dopiero po uzyskaniu przez nie samodzielności. Za moment ten może być uznane osiągnięcie przez nie pełnoletności, ale równie dobrze może to być inny termin, który będzie świadczył o osiągnięciu przez dziecko samodzielności.

ADWOKAT ALIMENTY WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych ze sprawami o alimenty.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).