Prawo spadkowe — nowe przepisy zwiększające ochronę spadkobierców

Ostatnio Sejm podjął ważną decyzję dotyczącą nowelizacji Kodeksu cywilnego, która ma na celu lepsze zabezpieczenie spadkobierców, zwłaszcza małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych. Nowe przepisy wprowadzają także ograniczenia w poszukiwaniu dalekich krewnych spadkodawcy przez sądy, co pozwoli na bardziej efektywne rozpatrywanie spraw spadkowych.

Prawo spadkowe — nowe przepisy zwiększające ochronę spadkobierców!

Jakie zmiany zakłada nowelizacja?

Przeglądając zmiany w prawie spadkowym, widać, że nowelizacja dotyczy wielu obszarów. Jednym z kluczowych elementów jest modyfikacja trzeciej grupy spadkowej, czyli dziadków spadkodawcy i ich zstępnych, tj. potomków. Według nowych przepisów, krąg spadkobierców w tej grupie zostanie zawężony do dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich zstępnych. Cioteczne i stryjeczne wnuki oraz dalsze pokolenia zostaną wyłączone od dziedziczenia. Taka zmiana ma dostosować prawo spadkowe do rzeczywistych wzorców relacji rodzinnych w tej grupie spadkobierców.

Przyspieszenie postępowań spadkowych

Ta nowelizacja przyniesie także korzyści w zakresie przyspieszenia postępowań spadkowych. Dzięki niej, sądy nie będą musiały długotrwale poszukiwać dalekich krewnych osoby zmarłej, co czasem było utrudnione, zwłaszcza gdy dalsi spadkobiercy nie utrzymywali bliskich kontaktów ze spadkodawcą. Skrócenie czasu trwania postępowań będzie miało pozytywny wpływ na cały system sądowy.

Wzmocnienie ochrony interesów spadkobierców

Kolejnym istotnym aspektem nowelizacji jest możliwość uznawania za niegodne dziedziczenia osób, które uporczywie uchylają się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego lub od opieki nad spadkodawcą. Ta zmiana ma na celu wzmocnienie ochrony interesów spadkobierców oraz eliminację nieodpowiedzialnych zachowań.

Zmiany w oświadczeniach o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Nowe przepisy wprowadzają także zmiany w oświadczeniach o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Obecnie, spadkobiercy mają sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o śmierci spadkodawcy, na złożenie takiego oświadczenia. Jednak w przypadku, gdy wymaga to zezwolenia sądu opiekuńczego, nowa nowelizacja zawiesza ten termin.

Adwokat od Spraw Cywilnych

Cel nowelizacji

Warto zauważyć, że głównym celem nowelizacji jest rozwiązanie praktycznych problemów związanych z przepisami prawa spadkowego i zwiększenie ochrony interesów spadkobierców. Poprawienie efektywności procesu spadkowego oraz usprawnienie systemu sądowego jest kluczowym aspektem tych zmian.

Warto podkreślić, że niektóre poprawki Senatu nie zostały zaakceptowane, co wynikało z dodawania przepisów po pierwszym czytaniu, co zostało uznane za niekonstytucyjne. Ostatecznie nowela zostanie w najbliższym czasie przekazana do podpisu prezydenta.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Większość zaproponowanych w Projekcie zmian ma wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jedynie niektóre z przepisów zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Adwokat Prawo Spadkowe 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego i prawa spadkowego, skontaktuj się z doświadczonym adwokatem Małgorzatą Durlej Piotrowską.  Zajmującym się prowadzaniem postępowań spadkowych.  Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji związanej z prawem spadkowym, skontaktuj się z nią już dziś i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.