Poręczenie majątkowe – kiedy można je zastosować?

Instytucją poręczenia majątkowe zna chyba każdy. Dla większości jednak znana jest z hollywoodzkich filmów czy seriali, pod nazwą „kaucja”. W prawie polskim słynna „kaucja” istnieje pod postacią właśnie poręczenia majątkowego i jest niczym innym jak środkiem zapobiegawczym w procesie karnym.

Poręczenie majątkowe – kiedy można je zastosować?
Poręczenie majątkowe – kiedy można je zastosować?

Kiedy i w jakim celu stosuje się poręczenie majątkowe?

Poręczenie majątkowe ma służyć jak z resztą pozostałe środki zapobiegawcze, zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania. Stosowane jest najczęściej zamiast tymczasowego aresztowania. Sąd, zamiast zastosowania środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym, może zgodzić się na uiszczenie (najczęściej przez osobę najbliższą dla oskarżonego) pewniej kwoty. Określona kwota ma gwarantować prawidłowy przebieg postępowania i to, że oskarżony nie ucieknie przed organami ścigania przed zakończeniem całego postępowania.

Kwota poręczenie majątkowego

Ustalając wysokość poręczenia majątkowego, brane są pod uwagę różne okoliczności. Przede wszystkim wysokość wyrządzonej szkody oraz charakter popełnionego czynu. Kwota poręczenia jest jednak w każdej sprawie ustalana indywidualnie, biorąc także pod uwagę możliwości finansowe samego skazanego lub jego najbliższych osób. Słowem – ustalona kwota ma być na tyle wysoka, by skazany nie chciał „uciec” przed organami ściągania, ale jednak dopasowana do sytuacji finansowej wpłacającego.

Adwokat Sprawy Karne

Poręczenie majątkowe w praktyce, czyli gdzie je wpłacić?

Jeżeli doszło już do wydania przez sąd postanowienie o możliwości zastosowania środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego, powstaje pytanie – gdzie wpłacić ustaloną kwotę? Otóż wskazaną w postanowieniu wydanym przez sąd kwotę, należy wpłacić na konto bankowe właściwego sądu, a następnie z dowodem uiszczenia poręczenia osoba wpłacająca musi pójść do właściwego sekretariatu wydziału sądowego, by tam podpisać protokołu przyjęcia poręczenia. Protokół podpisuje także upoważniony sędzia.

Adwokat Karny

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych. 

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.