Poręczenie Majątkowe – Co Warto Wiedzieć?

Czy „kaucja” z hollywoodzkich produkcji jest czymś więcej niż tylko filmowym fikcją? W rzeczywistości, w polskim prawie kryje się za nią termin „poręczenie majątkowe”. Jakie jest jego rzeczywiste zastosowanie? Kiedy i dlaczego można go użyć? Odpowiedzi na te pytania czeka na Ciebie w poniższym artykule.

Poręczenie majątkowe – kiedy można je zastosować?
Poręczenie majątkowe – kiedy można je zastosować?

Czym jest poręczenie majątkowe?

Instytucją poręczenia majątkowe zna chyba każdy. Dla większości jednak znana jest z hollywoodzkich filmów czy seriali, pod nazwą „kaucja”. W prawie polskim słynna „kaucja” istnieje pod postacią właśnie poręczenia majątkowego i jest niczym innym jak środkiem zapobiegawczym w procesie karnym.

Cele i zastosowanie poręczenia majątkowego

Poręczenie majątkowe, znane wielu głównie z filmów, pełni w polskim prawie karnym konkretną i istotną funkcję. Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się jedynie alternatywą dla tymczasowego aresztowania, jego zakres i znaczenie są o wiele szersze. Znajomość tego środka zapobiegawczego jest kluczowa zarówno dla osób, które mogą się nim zabezpieczyć, jak i dla tych, którzy chcą zrozumieć, jak działa polski system sądowy. Poniżej zagłębiamy się w detale, wyjaśniając, dlaczego poręczenie majątkowe jest stosowane i jakie czynniki wpływają na ustalenie jego kwoty.

Dlaczego stosuje się poręczenie majątkowe?

Poręczenie majątkowe ma służyć jak z resztą pozostałe środki zapobiegawcze, zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania. Stosowane jest najczęściej zamiast tymczasowego aresztowania. Sąd, zamiast zastosowania środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym, może zgodzić się na uiszczenie (najczęściej przez osobę najbliższą dla oskarżonego) pewnej kwoty. Określona kwota ma gwarantować prawidłowy przebieg postępowania i to, że oskarżony nie ucieknie przed organami ścigania przed zakończeniem całego postępowania.

Jak ustalana jest kwota poręczenia majątkowego?

Ustalając wysokość poręczenia majątkowego, brane są pod uwagę różne okoliczności. Przede wszystkim wysokość wyrządzonej szkody oraz charakter popełnionego czynu. Kwota poręczenia jest jednak w każdej sprawie ustalana indywidualnie, biorąc także pod uwagę możliwości finansowe samego skazanego lub jego najbliższych osób. Słowem – ustalona kwota ma być na tyle wysoka, by skazany nie chciał „uciec” przed organami ściągania, ale jednak dopasowana do sytuacji finansowej wpłacającego.

Adwokat Sprawy Karne

Poręczenie majątkowe w praktyce

Gdzie wpłacić kwotę poręczenia majątkowego?

Jeżeli doszło już do wydania przez sąd postanowienie o możliwości zastosowania środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego, powstaje pytanie – gdzie wpłacić ustaloną kwotę? Otóż wskazaną w postanowieniu wydanym przez sąd kwotę, należy wpłacić na konto bankowe właściwego sądu, a następnie z dowodem uiszczenia poręczenia osoba wpłacająca musi pójść do właściwego sekretariatu wydziału sądowego, by tam podpisać protokołu przyjęcia poręczenia. Protokół podpisuje także upoważniony sędzia.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska, jako doświadczony karnista, oferuje profesjonalne wsparcie w zakresie prawa karnego. Jej ekspertyza i zaangażowanie gwarantują skuteczną reprezentację w sprawach karnych. Jeśli poszukują Państwo specjalisty od spraw karnych, zachęcamy do kontaktu.

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.