Zadzwoń
Naczelna Rada Adwokacka

+48 511 090 483

        W tym roku zima nie szczędzi nam śniegu. Śnieg wielu kojarzy się z zabawą, pięknymi wspomnieniami z dzieciństwa wyjazdami na narty czy atmosferą świąt Bożego Narodzenia. Jednak śnieg to nie tylko przyjemności z nim związane, ale również obowiązki związane z odśnieżaniem nie tylko chodników na naszych podwórkach, ale również chodników publicznych wokół nich. Zaniedbanie obowiązku wynikającego z odśnieżenia chodnika wokół naszej nieruchomości może mieć poważne konsekwencje, łączenie z koniecznością wypłaty odszkodowania nawet w wysokości nawet ponad stu tysięcy złotych.

 

Jakie przepisy regulują obowiązek odśnieżania?

         

        Kwestie utrzymania w czystości nieruchomości oraz przylegających do nich chodników (również w zakresie odśnieżania) reguluje ustawa z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, także w brzmieniu obowiązującym w tej dacie (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 ze zm.).

 

         Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości do obowiązków właściciela nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

 

         Zgodnie z art. 20 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych obowiązek utrzymania w czystości chodników przy każdej kategorii drogi publicznej położonej w mieście na prawach powiatu a niebędącej autostradą lub drogą ekspresową spoczywa na zarządzie miasta.

 

        Nie tylko gmina, więc a i właściciel nieruchomości ma obowiązek odśnieżyć chodnik wokół swojej parceli.

 

Do którego miejsca musimy odśnieżyć?

 

       Może się okazać, że mamy obowiązek odśnieżenia większej części chodnika niż nam się wydaje a zaniedbanie tego obowiązku może mieć bardzo poważne skutki.

 

         Jaka jest definicja chodnika? Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Natomiast ustawa o drogach publicznych nie wskazuje definicji chodnika wskazuje jedynie, że jest on częścią drogi lub pasa drogowego.

    

      W żadnym z przepisów nie jest określone natomiast, jakiej szerokości pas chodnika właściciel nieruchomości musi odśnieżyć. W ustawie o utrzymaniu czystości w gminach jest jedynie wspomniane, że właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 

         Należy wysnuć z tego wniosek, że na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek uprzątnięcia całego chodnika przyległego do jego parceli. Jeśli natomiast chodnik znajduje się przy drodze publicznej położonej w mieście na prawach powiatu i jednocześnie wzdłuż nieruchomości właściciel nieruchomości oraz zarząd miasta wspólnie odpowiadają za odśnieżenie całości. Jeśli nasza nieruchomość przylega do chodnika przylegającego do drogi publicznej nie wyłączy naszej odpowiedzialności odśnieżenie chodnika jedynie do połowy, za odśnieżenie połowy przy drodze również odpowiadamy.

 

        Zagadnienie to dodatkowo się komplikuje, gdy nieruchomość znajduje się bezpośredni przy placu. Zagadnienie to analizował Sąd Najwyższy (w sprawie o sygnaturze akt IV CSK 369/09) i w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r. stwierdził, że uprzątnięcie całego placu spoczywa na wszystkich właścicielach nieruchomości położonych przy placu, każdego w zakresie pasa gruntu takiej samej szerokości przylegającej do jego nieruchomości. Mając nieruchomość przy placu musimy, więc odśnieżyć również plac.

 

Co nam grozi za niedopełnieni obowiązku odśnieżenia?

 

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku odśnieżania mogą być różne, mniej lub bardziej dotkliwe.

 

      Nadzór nad wykonaniem obowiązku wynikającego z odśnieżenia sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku stwierdzenia niedopełnienia takiego obowiązku wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję nakazującą nam odśnieżyć chodnik wokół naszej nieruchomości. Wykonanie takiej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy o egzekucji, czyli organ administracji posiada odpowiednia narzędzia, aby nas zmusić do działania.

 

       Nieodśnieżenie chodnika jest również wykroczeniem. Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń za niedopełnienie obowiązku utrzymania czystości wokół swojej nieruchomości grozi kara grzywny nawet do 1 500 zł albo kara nagany.

 

        Bardziej dotkliwe konsekwencje mogą mieć miejsce w przypadku, gdy w wyniku naszego zaniedbania komuś stanie się krzywda. Przypuśćmy, że nie odśnieżyliśmy chodnika wokół naszej nieruchomości i ktoś na tym chodniku poślizgnął się i złamał nogę. W takim przypadku w wyniku naszego zaniedbania taka osoba będzie miał do nas roszczenie o wypłatę odszkodowanie i zadośćuczynienia. Szkoda, jaką poniesie taka osoba to z całą pewnością koszty leczenia oraz opieki nad nią. Natomiast zadośćuczynienie będzie się jej należeć za cierpienia, jakich dozna w wyniku złamania. W zależności od przypadku takie odszkodowanie i zadośćuczynienie może wynieść nawet ponad sto tysięcy złotych. Oczywiście taki scenariusz nie musi mieć miejsca, jednak warto mieć świadomość, co nam może grozić.

 

        Warto, więc nie bagatelizować obowiązku odśnieżenia chodnika, aby ustrzec siebie i innych. Innych przed przykrymi wypadkami, natomiast siebie przed konsekwencjami zaniedbania, które mogą być równie bolesne jak upadek na nieodśnieżonym chodniku.

 

 

Zainteresowała Cię ta tematyka? Chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat? Potrzebujesz pomocy w tego typu sprawie? Zapraszam do kontaktu.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony w stanie prawnym na dzień 16 stycznia 2017 r.. Stan prawny po sporządzeniu niniejszego artykułu może ulec zmianie.

 

odśnieżanie

Jakie konsekwencje może mieć nieodśnieżenie chodnika?

16 stycznia 2017
01 października 2017
Przypadkowo znalazłeś wartościową rzecz, zakopaną w ziemi lub leżącą na ulicy. Po pierwszej euforii
31 sierpnia 2017
          Odszkodowanie i zadośćuczynienie są to dwa pojęcia bardzo często ze sobą mylone. Wydaje się,
20 sierpnia 2017
Jesteś właścicielem działki? Przez Twoją działkę przebiegają słupy energetyczne? Masz możliwość żądania ustanowienia służebności
26 lipca 2017
Upadłość konsumencka – sposób na wyjście z długów         Wiele osób ma różne zobowiązania, kredyty
20 lipca 2017
Jak uzyskać w sądzie obniżenie alimentów?          Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym
19 lipca 2017
Jak uzyskać w sądzie wyższe alimenty?       Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym

Copyright by Kancelaria Adwokacka Małgorzata Durlej - Piotrowska

ul.Krucza 41/43 lok.4 00-525 Warszawa