Odroczenie wykonania kary — kiedy jest możliwe?

Co do zasady, kara pozbawienia wolności zostaje wykonana niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach istnieje jednak możliwość odroczenia jej wykonania. W związku z tym, że jest to wyjątek od reguły, niezbędne jest oczywiście odpowiednie umotywowanie wniosku w tym przedmiocie. Kiedy więc sąd może wyrazić zgodę na odroczenie wykonania kary oraz co napisać we wniosku? Wyjaśniam poniżej.

Odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonania kary – obowiązek czy możliwość?

Zacznijmy od tego, że prawo wyróżnia obligatoryjne oraz fakultatywne odroczenie kary pozbawienia wolności. Oznacza to, że w niektórych przypadkach sąd musi wyrazić zgodę na jej odroczenie, zaś w innych – zależne to jest głównie od jego woli i spełnienia oczywiście określonych przepisami przesłanek.

Obligatoryjne odroczenie kary pozbawienia wolności

Sąd ma obowiązek odroczyć karę, jeżeli skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonywanie tej kary. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których umieszczenie skazanego w zakładzie karnym mogłoby zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. W takich przypadkach kara zostaje odroczona do czasu ustania przeszkody.

Adwokat Sprawy Karne

Fakultatywne odroczenie kary pozbawienia wolności

Sąd może ale nie musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności jeżeli np.:

  • natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego i jego rodziny zbyt ciężkie skutki,
  • także jeśli zakład karny, w którym skazany ma odbywać karę, jest nadmiernie przeludniony, to znaczy, gdy powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m kw.

Obowiązki skazanego po odroczeniu wykonania kary

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do:

  • podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej,
  • zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu, lub
  • poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Odroczenie wykonania kary z pomocą doświadczonego adwokata

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, w której musisz stawić czoła karze, rozważ skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata. Odroczenie wykonania kary to jedna z możliwości, które warto rozważyć.

Jakie szanse na odroczenie wykonania kary ma osoba oskarżona?

Odroczenie wykonania kary jest możliwe w przypadku, gdy osoba skazana spełnia określone warunki, takie jak np. posiadanie rodziny na utrzymaniu lub konieczność prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja o odroczeniu wykonania kary zależy od indywidualnej sytuacji osoby skazanej oraz od decyzji sądu.

Jak adwokat może pomóc w uzyskaniu odroczenia wykonania kary?

Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych, Małgorzata Durlej Piorowska, może pomóc w przygotowaniu i przedstawieniu wniosku o odroczenie oraz reprezentowaniu swojego klienta przed sądem. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.