Obowiązek zawiadomienia o tymczasowym aresztowaniu

Czym jest tymczasowe aresztowanie i kiedy jest stosowane, powiedzieliśmy sobie już w jednym z wcześniejszych wpisów na blogu. Dziś natomiast chciałabym zwrócić uwagę, że tymczasowe aresztowanie rodzi także obowiązek informacyjny sądu stosującego tymczasowe aresztowanie lub wydającego postanowienie o przedłużeniu tego środka zapobiegawczego.

Obowiązek zawiadomienia o tymczasowym aresztowaniu
Kogo należy poinformować o tymczasowym aresztowaniu?

Kogo należy poinformować o tymczasowym aresztowaniu?

Jeżeli w stosunku do podejrzanego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, sąd ma obowiązek, niezwłocznie, poinformować o tym:

 • osobę najbliższą dla podejrzanego;
 • inną osobę wskazaną przez podejrzanego;
 • pracodawcę,
 • szkołę lub uczelnię;
 • w stosunku do żołnierza – jego dowódcę;
 • gdy podejrzanym jest przedsiębiorca lub niebędący pracownikiem członek organu zarządzającego przedsiębiorcy, na jego wniosek – zarządzającego przedsiębiorstwem;
 • organ prowadzący przeciwko oskarżonemu postępowanie w innej sprawie, o ile powziął informację o tym postępowaniu.
Adwokat Sprawy Karne

Kim jest „osoba najbliższa” dla podejrzanego?

O ile w przypadku pozostałych podmiotów wymienionych powyżej nie ma wątpliwości, kim są, tak w przypadku osoby najbliższej, możemy zastanawiać się nad definicją tego słowa. Zgodnie z art. 115 § 11 Kodeksu karnego, osobami najbliższymi dla podejrzanego, są:

 • małżonek;
 • wstępny;
 • zstępny;
 • rodzeństwo;
 • powinowaty w tej samej linii lub stopniu;
 • osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także
 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Czy o tymczasowym aresztowaniu można nie zawiadomić nikogo?

Ustawa nie przyznaje takiej możliwości. Chodzi przede wszystkim o możliwość zapewnienia przez osoby dla  podejrzanego najbliższe, odpowiedniego wsparcia prawnego. Oprócz tego chodzi o poinformowanie ich o jego sytuacji prawnej. Od tego obowiązku można odstąpić tylko wtedy, gdy wola podejrzanego jest taka, aby zawiadomić inną osobę.

Adwokat Karny

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych. 

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.