Obniżenie alimentów

Obniżenie alimentów

Obniżenie alimentów

Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym lub wyroku w sprawie o alimenty. Być może na początku były one zasądzone w takiej wysokości, że ich płacenie nie było dla Ciebie problemem.  Z biegiem czasu jednak straciłeś pracę, nową znalazłeś o wiele mniej płatną i nie jesteś już w stanie płacić tak wysokich alimentów. Zdarza się również, że strona działając bez pełnomocnika profesjonalnego nie zaskarży ewidentnie dla niej niekorzystnego wyroku zasądzającego alimenty ponad jej możliwości zarobkowe. Co zrobić w takiej sytuacji?

Kiedy można się starać o obniżenie alimentów?

O obniżenie alimentów, tak samo jak o ich podwyższenie, można się starać w sytuacji, gdy nastąpiła tak zwana zmiana stosunków pomiędzy stronami. Co to oznacza?

Zmiana stosunków uzasadniająca zmniejszenie alimentów będzie miała miejsce na przykład wtedy, gdy osoba, która alimenty płaci ulegnie wypadkowi i nie będzie mogła podjąć tak intratnej pracy jak przed wypadkiem. Również urodzenie dziecka z innego związku może stanowić podstawę do żądania obniżenia alimentów. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, przykłady tego typu można mnożyć.

alimenty

W jaki sposób można wnosić o obniżenie alimentów?

Przede wszystkim należy złożyć pozew do sądu. W pozwie należy wskazać swoje dane oraz oznaczyć dzieci, jako osoby pozwane, należy też wskazać dane przedstawiciela ustawowego dzieci. Sądem Właściwym będzie zawsze sąd miejsca zamieszkania dzieci.

Ponadto należy wskazać wartość przedmiotu sporu. Jak ją wyliczyć? Jest to dwunastokrotność różnicy pomiędzy alimentami, które obecnie są płacone a tymi, jakich żądamy. Przykładowo obecnie płacimy 500 zł alimentów a chcielibyśmy płacić 400 zł alimentów. Wartością przedmiotu sporu w takiej sytuacji będzie kwota 1 200 zł ((500 zł – 400 zł) x 12 = 1 200 zł)

Ponadto w przypadku żądania obniżenia alimentów należy zapłacić opłatę sądową w wysokości 5 % od wartości przedmiotu sporu, czyli od kwoty wskazanej powyżej. Należy dokładnie wskazać, czego żądamy, tj. wskazać, jakiej kwoty alimentów żądamy. Ponadto należy w pozwie wykazać, co się zmieniło w sytuacji stron. Należy ponadto wykazać, jakie są koszty utrzymania dzieci oraz możliwe do osiągnięcia dochody obojga rodziców, zarówno tego, które płaci alimenty jak i tego, które alimenty otrzymuje. Wszystkie twierdzenia należy poprzeć odpowiednimi dokumentami.

Dopiero taki pełny obraz sytuacji pozwoli Sądowi orzec o ewentualnej zmianie wyroku w zakresie alimentów. Należy również pamiętać o podpisaniu pozwu.

Czy warto wnosić do sądu o obniżenie alimentów?

Jeżeli mamy dowody na zamianę sytuacji pomiędzy stronami oraz zmiana ta ma wpływ na wysokość alimentów z całą pewnością warto spróbować złożyć taki pozew. Należy jednak mieć na uwadze, że sądy bardzo niechętnie zmniejszają zasądzone alimenty w związku, z czym zanim wystąpimy z takim pozwem należy bardzo rzetelnie się do sprawy przygotować.