Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Jak ustala się miejsce zamieszkania dziecka?

Problematyka miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie jest zagadnieniem dość powszechnym z punktu widzenia praktyki adwokackiej. Miejsce pobytu dziecka, bo tak najczęściej opisuje się przedmiotową problematykę, zależy od bardzo wielu czynników, które mają bezpośredni wpływ werdykt sądu. Art. 26. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Wyjaśnić należy, że w celu ustalenia miejsca zamieszkania dziecka należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu oraz wnieść opłatę. Z miejscem zamieszkania dziecka wiąże się dodatkowo tematyka zmiany tego miejsca, która jest możliwa w sytuacji, gdy wystąpią ku temu odpowiednie okoliczności (przesłanki).

Niezależnie od rodzaju wniosku, należy posiadać argumenty przemawiające na korzyść dowodzonych przez Państwa twierdzeń i racji.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Jakie podjąć kroki przy ustaleniu miejsca zamieszkania dziecka?

Przed wystąpieniem do sądu o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka należy z całą pewnością skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem procesowym, który oceni zasadność wniosku, skoryguje ewentualne błędy, obierze właściwy kierunek argumentacji etc.

To właśnie wybór odpowiedniego adwokata jest determinujący w przypadku dochodzenia zmiany miejsca obecnego zamieszkania dziecka. Sprawy te są skomplikowanymi procesami, do których należy właściwie się przygotować zarówno pod względem merytorycznym oraz mentalnym. Wsparcie adwokata w takiej sytuacji jest wówczas nieocenione.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH 

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).