Zadzwoń
Naczelna Rada Adwokacka

+48 511 090 483

Frankowiczu możesz mieć szansę wygrać z bankiem (część 1)

            Niniejszy artykuł zapoczątkuje cykl na temat kredytów nazwijmy je skrótowo walutowymi, chociaż jest to duże uproszczenie. Tematyka kredytów walutowych, zwłaszcza we franku szwajcarskim budzi obecnie bardzo duże emocje. W ostatnim czasie zapadło kilka bardzo ciekawych wyroków sądów w sprawach tych kredytów dających nadzieję osobom, które zaciągnęły takie zobowiązanie.

           Artykuł ma na celu wytłumaczenie kilku podstawowych pojęć związanych z kredytami walutowymi, w dalszych artykułach zostaną opisane wyroki sądów oraz inne zagadnienia związane z tym typem kredytów.

                  Tytułem wstępu należy wytłumaczyć, jakie są rodzaje kredytów, nazwanych w uproszczeniu walutowych. Warto jest rozróżnić następujące rodzaje kredytów:

 

  • kredyt walutowy jest to kredyt udzielany i spłacany w walucie innej niż krajowa, walutami najpowszechniejszymi na polskim rynku jest euro lub frank szwajcarski.
  • kredyt waloryzowany (indeksowany) kursem waluty obcej jest to kredyt udzielany w walucie polskiej, jednak na dany dzień kwota kredytu przeliczana jest na walutę obcą i kwota ta stanowi podstawę do ustalenia wysokości rat kredytu. Wysokość rat kredytu jest ustalana w walucie obcej natomiast ich spłata jest dokonywana w walucie polskiej. Przeliczenie z waluty obcej na polską następuje według kursu wymiany walut na określony dzień (bardzo często na dzień spłaty kredytu).
  • kredyt denominowany w walucie obcej jest to kredyt, którego wartość została wyrażona w walucie obcej i w takiej walucie została wpisana do umowy, natomiast kredyt uruchomiony został w walucie polskiej oraz kredytobiorca dokonuje spłaty rat w walucie polskiej. Przeliczenie z waluty obcej na polską następuje według kursu wymiany walut na określony dzień (bardzo często na dzień spłaty kredytu).

 

                   Oczywiście sama nazwa zaciągniętego kredytu nie determinuje jego rodzaju, gdyż zdarza się, że banki w umowach kredytowych określają kredyt nie do końca zgodnie z rzeczywistym stanem.

Największym problemem są kredyty waloryzowane (indeksowane) kursem waluty obcej oraz kredyty denominowane w walucie obcej. Stanowią one większość kredytów zaciągniętych we franku szwajcarskim.

                    Kolejnym pojęciem wymagającym wyjaśnienia jest spread. Jest to opłata, którą bank pobiera przeliczając walutę na walutę. Najprostszym sposobem na ustalenie go jest porównanie ceny kupna waluty z ceną sprzedaży. To właśnie spread jest jednym z mankamentów umów kredytów walutowych, gdyż banki wyliczały wartość kredytu po kursie kupna waluty, natomiast wysokość rat po kursie sprzedaży waluty, który jest większy zyskując przez to dodatkowy dochód a klienci płacili za wysokie raty kredytu. Ponadto banki często dobrowolnie ustalały kursy walut.

             Pewną ulgę w kwestii spreadów miała przynieść kredytobiorcom tak zwana ustawa antyspreadowa, czyli ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Przyznała ona kredytobiorcom dodatkowe uprawnienie do spłaty raty kredytu bezpośrednio w walucie obcej, zakupionej nie koniecznie w banku, w którym ma się kredyt (np. w kantorze). Było to jednak niewielkie odciążenie kredytobiorców, gdyż w związku ze wzrostem kursu walut ich zobowiązania rosły.

                Innym pojęciem związanym z częścią umów kredytowych są klauzule niedozwolone (tak zwane klauzule abuzywne) są to postanowienia wzorców umów (w przypadku kredytu może to być umowa kredytowa), które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. W wielu umowach kredytowych o kredyty walutowe występowały takie klauzule i jest to jeden ze sposobów na unieważnienie części zapisów takiej umowy. Co ważne, gdy w umowie występują klauzule niedozwolone pozostała część umowy wiąże strony.

Kwestia klauzul niedozwolonych zostanie szczegółowo opisana w kolejnym artykule, gdyż jest ona zbyt obszerna, wymagała jednak zasygnalizowania.  

 

Zainteresowała Cię ta tematyka? Chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat? Potrzebujesz pomocy w tego typu sprawie? Zapraszam do kontaktu.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony w stanie prawnym na dzień 16 września 2016 r.. Stan prawny po sporządzeniu niniejszego artykułu może ulec zmianie.

 

kredyt we Frankach

O kredytach we Frankach cz1

16 września 2016
01 października 2017
Przypadkowo znalazłeś wartościową rzecz, zakopaną w ziemi lub leżącą na ulicy. Po pierwszej euforii
31 sierpnia 2017
          Odszkodowanie i zadośćuczynienie są to dwa pojęcia bardzo często ze sobą mylone. Wydaje się,
20 sierpnia 2017
Jesteś właścicielem działki? Przez Twoją działkę przebiegają słupy energetyczne? Masz możliwość żądania ustanowienia służebności
26 lipca 2017
Upadłość konsumencka – sposób na wyjście z długów         Wiele osób ma różne zobowiązania, kredyty
20 lipca 2017
Jak uzyskać w sądzie obniżenie alimentów?          Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym
19 lipca 2017
Jak uzyskać w sądzie wyższe alimenty?       Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym

Copyright by Kancelaria Adwokacka Małgorzata Durlej - Piotrowska

ul.Krucza 41/43 lok.4 00-525 Warszawa