Kontakty z dzieckiem w świetle obowiązujących przepisów

Kontakt z dzieckiem – jak należy podejść do tego zagadnienia?

Tytułem wstępu należy wskazać, że ustalenie kontaktu z dzieckiem jest elementem rozstrzygnięcia sądu rozwodowego. W tym miejscu w pełni zasadnym jest przytoczenie art. 58 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej k.r.i.o.

Alimenty na dziecko

Ustawodawca określił, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Wyjaśnić należy, że każdy z rodziców może zakwestionować postanowienie sądu m.in. w zakresie ustalonego kontaktu z dzieckiem. Jak w przypadku każdego ze sporów, decydujące znaczenia mają fakty i argumenty, którymi posługują się strony.

Dlatego też niezwykle ważnym jest, aby właściwie przygotować się do sprawy związanej z ustaleniem kontaktu z dzieckiem. Nieodzownym elementem jest również kontakt z adwokatem, który wskaże właściwy kierunek podejmowanych działań.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Co zrobić, aby ustanowić kontakt z dzieckiem?

W pierwszej kolejności należy skonsultować daną sytuację prawną z adwokatem, który po zapoznaniu się z całokształtem materiału w sprawie, wskaże właściwy kierunek dalszego działania. Pozostawienie tego typu spraw własnej intuicji bez merytorycznego wsparcia profesjonalnego pełnomocnika może okazać się fatalne w skutkach.

ADWOKAT SPRAWY RODZINNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z ustaleniem kontaktu z dzieckiem.

ADWOKAT USTALENIE KONTAKTÓW  Z DZIECKIEM 

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).