Kiedy wyrok rozwodowy jest prawomocny?

Wielu osobom wydaje się, że po wyjściu z rozprawy rozwodowej, na której zapadł wyrok – rozwód, małżonkowie stają się rozwiedzeni. Nic bardziej mylnego. Aby wyrok rozwodowy miał skutki prawne wobec rozwiedzionych małżonków, musi on stać się prawomocny. Czym jest prawomocność i kiedy do niej dochodzi? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Kiedy wyrok rozwodowy jest prawomocny?
Prawomocność wyroku – czym jest?

Prawomocność wyroku – czym jest?

O wyroku, że jest prawomocny, możemy mówić wtedy, kiedy tzw. droga sądowa została już wyczerpana. Kiedy żadnej ze stron nie przysługuje co do wydanego wyroku już żaden środek odwoławczy, wówczas możemy stwierdzić, że wyrok jest prawomocny i jest gotowy do wykonania, np.: w drodze czynności egzekucyjnych.

Prawomocność nie jedno ma imię

W prawie polskim wyróżniamy prawomocność formalną oraz prawomocność materialną. O prawomocności formalnej mówimy wtedy, gdy żadnej ze stron nie przysługuje, w stosunku do wyroku, środek odwoławczy lub inny zwyczajny środek zaskarżenia, czyli orzeczenie jest niewzruszalne. Prawomocność materialna natomiast, oznacza, że zapadły wyrok jest powszechnie obowiązujący, ponieważ wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz także inne sądy i organy.

Co daje prawomocność wyroku?

No dobrze, ale po co w ogóle ta prawomocność wyroku, co ona daje? Otóż wiele. To dopiero prawomocne orzeczenie wywołuje określone skutki prawne w przedmiocie rozstrzygnięć, które w nim zapadły. Kiedy wyrok stanie się prawomocny, wówczas możemy mówić o:

  • ustaniu małżeństwa (także w świetle prawa).
  • ustaniu pomiędzy współmałżonkami wspólności majątkowej,
  • wyłączeniu pomiędzy małżonkami dziedziczenia ustawowego.
Adwokat Sprawy Rozwodowe

Kiedy wyrok rozwodowy staje się prawomocny?

 Od dnia wydania przez sąd I instancji wyroku w sprawie o rozwód, każdy z małżonków ma 7 dni na wniesienie do sądu wniosku o jego uzasadnienie. Wniesienie takiego wniosku sygnalizuje niejako drugiej stronie, że zamierza ona wnieść apelację (aby wnieść apelacje, konieczne jest najpierw złożenie wniosku o uzasadnienie). Sąd, na wydanie wyroku z uzasadnienie ma dwa tygodnie. Niekiedy termin ten, może się wydłużyć. Od dnia, w którym stronie, bądź stronom, sąd doręczy wyrok z uzasadnieniem, mają one dwa (lub trzy, jeżeli termin na sporządzenie uzasadnienia wyroku był wydłużony) tygodnie, na wniesienie apelacji. Po wniesieniu apelacji sprawa trafia do rozpoznania przez sąd II instancji, który albo wydany wyrok uchyla i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania, albo apelację oddala. Uprawomocnienie wyroku sądu drugiej instancji następuje z dniem jego wydania, a więc z chwilą ogłoszenia orzeczenia na sali sądowej.

Adwokat Rozwody

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rozwodowych. Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).