Jak uzyskać w sądzie wyższe alimenty?

podwyższenie alimentów

Jak uzyskać w sądzie wyższe alimenty?

Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym lub wyroku w sprawie o alimenty. Początkowo wystarczały one na pokrycie, chociaż części wydatków na dzieci, jednak w chwili obecnej alimenty te są zdecydowanie za niskie. Jest sposób na rozwiązanie tej sytuacji, a mianowicie pozew o podwyższenie alimentów.

Kiedy można się starać o podwyższenie alimentów?

O podwyższenie alimentów można się starać w sytuacji, gdy nastąpiła tak zwana zmiana stosunków pomiędzy stronami. Co to oznacza? Ze zmianą stosunków mamy do czynienia np wtedy, gdy wydatki na dzieci się zwiększyły. Przykładowo zupełnie inne wydatki będą na kilkumiesięczne dziecko a inne na dziecko w wieku szkolnym. Wiadomym jest, że dziecko w wieku szkolnym ma większe potrzeby w związku, z czym już sam upływ czasu może stanowić podstawę do zmiany wyroku w zakresie alimentów. Również, gdy dziecko zachorowało i wymaga kosztownej terapii, leków lub rehabilitacji również można żądać podwyższenia alimentów. Innym przykładem zmiany stosunków może być znalezienie przez osobę, która alimenty płaci lepiej płatnej pracy. Wtedy jej możliwości zarobkowe się zwiększają w związku, z czym można od niej żądać wyższych alimentów.

podwyższenie alimentów

W jaki sposób można wnosić o zwiększenie alimentów?

Przede wszystkim należy złożyć pozew do sądu. W pozwie należy oznaczyć dzieci oraz wskazać adres pozwanego, czyli osoby, która płaci alimenty. Sądem Właściwym będzie zawsze sąd miejsca zamieszkania dzieci. Ponadto należy wskazać wartość przedmiotu sporu. Jak ją wyliczyć? Jest to dwunastokrotność różnicy pomiędzy alimentami, które obecnie otrzymujemy a tymi, jakich żądamy. Przykładowo obecnie otrzymujemy 300 zł alimentów a chcielibyśmy otrzymywać 500 zł alimentów. Wartością przedmiotu sporu w takiej sytuacji będzie kwota 2 400 zł ((500 zł – 300 zł) x 12 = 2 400 zł) W przypadku podwyższenia alimentów kwota ta i tak nie ma większego znaczenia gdyż pozew taki jest wolny od opłat. Należy dokładnie wskazać, czego żądamy, tj. wskazać, jakiej kwoty alimentów żądamy. Ponadto należy w pozwie wykazać, co się zmieniło w sytuacji stron. Należy ponadto wykazać, jakie są koszty utrzymania dzieci oraz możliwe do osiągnięcia dochody obojga rodziców, zarówno tego, które płaci alimenty jak i tego, które alimenty otrzymuje. Wszystkie twierdzenia należy poprzeć odpowiednimi dokumentami. Dopiero taki pełny obraz sytuacji pozwoli Sądowi orzec o ewentualnej zmianie wyroku w zakresie alimentów. Należy również pamiętać o podpisaniu pozwu.

pozew o poniesienie alimentów

Czy warto wnosić do sądu o zwiększenie alimentów?

Jeżeli mamy dowody na zamianę sytuacji pomiędzy stronami oraz zmiana ta ma wpływ na wysokość alimentów z całą pewnością warto spróbować złożyć taki pozew. Nie są to jednak sprawy proste i pomoc adwokata może się przy nich okazać nieoceniona.