W jaki sposób uzyskać wyższe alimenty w sądzie?

W ramach swojej działalności prawniczej, oferuję pomoc w temacie podwyższenia alimentów dla dzieci i dorosłych. Kiedy zasądzone alimenty na dzieci z wyroku rozwodowego lub wyroku w sprawie o alimenty nie wystarczają na pokrycie wydatków, istnieje rozwiązanie – mianowicie, pozew o podwyższenie alimentów.

podwyższenie alimentów

Definicja alimentów: Czym są i jaki mają cel?

Alimenty to świadczenia pieniężne, które jedna osoba, zwana alimentantem, jest zobowiązana do płacenia na rzecz innej osoby, zwanej uprawnionym, w celu zabezpieczenia jej środków do życia. Zasady ustalania alimentów, ich wysokości i formy opłacania są regulowane przez prawo. Głównym celem alimentów jest zapewnienie uprawnionemu, zwykle osobie znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej, środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Może to obejmować koszty mieszkania, jedzenia, opieki zdrowotnej, edukacji oraz innych podstawowych potrzeb.

Rola zarobków rodziców w ustalaniu alimentów

W przypadku alimentów na dzieci, zarobki obu rodziców są brane pod uwagę podczas ustalania wysokości alimentów. Rodzic, który nie ma na co dzień opieki nad dzieckiem, jest zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz dziecka, aby przyczynić się do pokrycia jego kosztów utrzymania.

Kiedy warto starać się o podwyższenie alimentów?

O podwyższenie alimentów można się starać w sytuacji, gdy nastąpiła tzw. „zmiana stosunków” pomiędzy stronami. Co to oznacza? Zmiana stosunków ma miejsce, na przykład, gdy wydatki na dzieci zwiększają się.

Różne są bowiem wydatki na niemowlę a inne na dziecko w wieku szkolnym. Wiadomym jest, że dziecko w wieku szkolnym ma większe potrzeby, co oznacza, że z upływem czasu może zaistnieć potrzeba zmiany wyroku w zakresie alimentów.

Podwyższenie alimentów jest również możliwe, gdy dziecko zachorowało i wymaga kosztownej terapii, leków lub rehabilitacji. Zmiana stosunków może też dotyczyć sytuacji, gdy osoba płacąca alimenty znajdzie lepiej płatną pracę. Wówczas jej możliwości zarobkowe zwiększają się, co daje podstawę do żądania wyższych alimentów.

Procedura podnoszenia alimentów: Jak składać pozew?

W celu podwyższenia alimentów, należy złożyć pozew do sądu. Sąd właściwy do rozpatrzenia takiego pozwu to sąd miejsca zamieszkania dzieci. Pozew powinien zawierać oznaczenie dzieci oraz adres pozwanego, czyli osoby, która płaci alimenty.

Kwestia wartości przedmiotu sporu to dwunastokrotność różnicy pomiędzy alimentami, które obecnie otrzymujemy a tymi, jakich żądamy. Dla przykładu, jeżeli obecnie otrzymujemy 300 zł alimentów a chcielibyśmy otrzymywać 500 zł, wartością przedmiotu sporu będzie kwota 2 400 zł ((500 zł – 300 zł) x 12 = 2 400 zł).

Pozew o podwyższenie alimentów powinien zawierać dokładne wskazanie, jakiej kwoty alimentów żądamy, oraz przedstawienie zmian w sytuacji stron. Należy też pokazać, jakie są koszty utrzymania dzieci oraz możliwe do osiągnięcia dochody obojga rodziców, zarówno tego, który płaci alimenty, jak i tego, który je otrzymuje.

Adwokat Alimenty Warszawa

Wartość zwiększenia alimentów: Czy warto wnosić o podwyższenie?

Jeżeli mamy dowody na zmianę sytuacji pomiędzy stronami oraz zmiana ta ma wpływ na wysokość alimentów, zdecydowanie warto złożyć pozew o podwyższenie alimentów. Procedura ta, jednak, może być skomplikowana, dlatego pomoc adwokata może okazać się nieoceniona. Pamiętaj, zawsze jestem gotowy do udzielenia wsparcia i pomocy w takich sytuacjach.

Adwokat sprawy rodzinne – Alimenty 

Potrzebujesz adwokata do spraw alimentów w Warszawie? Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska to profesjonalny pełnomocnik procesowy, który specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług prawnych. Działając na terenie Warszawy, reprezentuje Klientów w różnego rodzaju sprawach rodzinnych, a w szczególności tych związanych z alimentami. Skontaktuj się i dowiedz się, jak mogę pomóc Ci w Twojej sprawie.